h

Gemeenteraadsverkiezingen

25 september 2005

Gemeenteraadsverkiezingen

Er wordt op dit moment onderzocht of de nieuwe afdeling straks gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

Er is druk overleg met de landelijke partij en er worden allerlei mensen gepolst voor de kandidatenlijst en er wordt in het bestuur veel nagedacht en gesproken over het concept-verkiezingsprogramma.
Binnenkort zal bekend zijn of we inderdaad mee gaan doen.

U bent hier