h

Kandidatengesprekken

1 november 2005

Kandidatengesprekken

Op woensdag 2 november 2005 vinden er gesprekken plaats met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Er hebben hebben zich een aantal kandidaten aangemeld voor een verkiesbare plaats. Aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken doet de kandidatencommissie een voorstel voor een lijst aan het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur doet vervolgens een voordracht aan de ledenvergadering. Het zijn uiteindelijk de leden die zich uitspreken over de lijst.

U bent hier