h

Verslag Ledenavond 15 maart

16 maart 2006

Verslag Ledenavond 15 maart

Tijdens de eerste ledenvergadering van 2006 op 15 maart j.l. in het Nieuws van Apeldoorn gaf Ronald van Raak (Eerste Kamerlid voor de SP en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP) de essentie van het bestaansrecht van de SP weer.

Naar aanleiding van de teleurstelling over het niet meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen gaf hij aan dat een jonge afdeling zoals de onze eerst moet zorgen dat ze aanwezig is in de stad. Het gaat er niet om zitting te hebben in de Gemeenteraad en na 4 jaar te moeten constateren dat je niets gedaan hebt. Het gaat erom dat je met en voor de mensen in Apeldoorn het gehele jaar door werkt aan onderwerpen die er toe doen. Dat mensen je herkennen en het gevoel hebben dat je opkomt voor hun belangen. Ben je op die manier aanwezig dan kan je daarna ook zinnig werk doen in de Gemeenteraad.

Naar aanleiding van de landelijke overwinning van de SP gaf Ronald aan dat hij kon merken dat de SP steeds meer wordt gezien als een serieuze partij en tegenstander. Het gevoel is duidelijk aanwezig dat we door kunnen groeien en een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Het wordt dus volgend jaar een spannende verkiezingstijd, iets om naar uit te kijken!

De aanwezige leden hebben met Ronald verder gesproken over de manier om de afdeling Apeldoorn op te zetten en welke vervolgstappen genomen dienen te worden om die aanwezigheid in de stad waar te maken. Ronald was onder de indruk van de plannen die het nieuwe bestuur heeft.
Tijdens de vergadering hebben we een actielijst gemaakt. In de volgende bestuursvergadering gaat we ons buigen over deze lijst en bespreken hoe we die acties in de praktijk gaan uitvoeren.

Het bestuur zal u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

U bent hier