h

Leden SP Apeldoorn bedankt

2 oktober 2006

Leden SP Apeldoorn bedankt

Op de ledenvergadering van woensdag 6 september 2006 heeft de afdeling Apeldoorn de voorstellen uit het conceptverkiezingsprogramma puntsgewijs doorgenomen. Er werd een bijdrage geleverd door leden uit het onderwijs, gezondheidszorg, justiti�le sector, juridische sector, financi�le sector, kunstsector, vakbond, Ouderen Platform en ROOD.

Wij zijn met 20 leden om 20.00 uur �s avonds van start gegaan, een achttal leden heeft het tot 1.00 uur �s nachts volgehouden en het volledige conceptverkiezingsprogramma doorgenomen. Men vond het fijn en boeiend om een dialoog met elkaar aan te gaan en van gedachten te wisselen aan de hand van de punten van het conceptverkiezingsprogramma. De leden hebben elkaar zo beter leren kennen en vonden een avond zoals deze voor herhaling vatbaar.
Alle wijzigingsvoorstellen van de SP Apeldoorn en andere informatie kunnen worden opgevraagd bij onze voorzitter Marit de Ridder, e-mail: apeldoorn@sp.nl of tel: 055-3561982. Tot 22 september kunnen leden hun opmerkingen over het conceptverkiezingsprogramma en / of de kandidatenlijst nog bij Marit indienen. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn te vinden op www.spnet.nl.

U bent hier