h

Geen bedrijventerrein ten zuiden van de A1

22 februari 2007

Geen bedrijventerrein ten zuiden van de A1

GEEN BEDRIJVENTERREIN TEN ZUIDEN VAN DE A1

Zaterdag 24 februari 2007 tussen 9.30 uur en 11.00 uur zal de SP afdeling Apeldoorn actie voeren in de Apeldoornse wijk de Maten. De actie zal in het teken staan tegen de komst van een regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de A1.

Onderzoek wijst uit dat er op bestaande bedrijventerreinen in de regio nog voldoende ruimte is. Ook neemt door de komst van een regionaal bedrijventerrein de verkeersdrukte nog verder toe. Apeldoorners willen geen aantasting van de groene ruimte ten zuiden van de A1. Het wordt tijd dat de gemeente kiest voor mensen in plaats van voor gebouwen.

De actie start om 9.30 uur op winkelcentrum de Eglantier in de Maten ter hoogte van supermarkt Albert Heijn. Waar we uitleggen waarom de SP geen nieuw bedrijventerrein wil. Om plus minus 10.15 uur zal de actie zich verplaatsen naar wijkdeel de Hoeven. In wijkdeel de Hoeven zal de SP huis-aan-huis aanbellen bij bewoners van het wijkdeel om persoonlijk de folders aan te bieden. Samen met de actiefolder zal ook de verkiezingsfolder worden verspreid. De actie eindigt om 11.00 uur.

Aan de actie doen naast de Apeldoornse SP afdeling mee Marit de Ridder (Apeldoorns SP kandidaat voor de Provinciale Staten op nr. 7), Agnes Kant (SP Tweede Kamer lid uit het Gelderse Doesburg) en Eric van Kaathoven (SP kandidaat voor de Provinciale Staten op nr. 2). Tijdens de actie kan er aan hen ook vragen gesteld worden die geen betrekking hebben tot de actie. De Gelderse SP doet die zaterdag met de �AGNES EN AGNES ON TOUR� diverse gemeentes aan om actie te voeren voor een menselijker en socialer Gelderland, met de slogan; NU SP, NU ZEKER.

U bent hier