h

Ledenavond 31 januari druk bezocht

6 februari 2007

Ledenavond 31 januari druk bezocht

De ledenavond van 31 januari 2007 is druk bezocht. Er waren 35 leden. De eerste helft van de avond werd besteed aan de historie en de uitgangspunten van de SP. Daarna kwam Stefan Kloosterboer aan het woord. Stefan is campagneleider en vertelde over de plannen voor de komende campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Hij heeft het blijkbaar goed gedaan want een groot aantal leden heeft zich opgegeven en gaat meewerken. Zo kunnen we weer, net als bij de landelijke verkiezingen, een goed en zichtbaar campagneteam samenstellen voor de verkiezingen van 7 maart a.s.

Nog voor de pauze hebben we ge�nventariseerd wie mee wilden doen aan de cursus politieke basisvorming. 18 Nieuwe leden gaan deze cursus volgen.

Na de pauze was er tijd voor discussie. We hebben verschillende stellingen met elkaar besproken. De discussie verliep levendig, de verschillen werden gerespecteerd en uiteindelijk zijn we gekomen tot een aantal actiepunten:

  • We sluiten ons aan bij de al bestaande acties tegen de komst van het bedrijventerrein Beekbergsebroek.
  • We ondernemen geen actieve actie tegen demonstraties van extreem rechts, maar gaan juist actief contact zoeken met allochtone mensen en organisaties.
  • We maken STOP- borden voor de grote prestigieuze projecten zoals Omnizorg en Omnisport en vragen om mensvriendelijke, kleinschalige projecten, met name in achterstandswijken.
  • ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, gaat inventariseren wat jongeren in Apeldoorn willen. Zij gaan hiervoor een gesprek aan met de wijkfunctionarissen. Ook gaat ROOD, via een steekproef deurbeleid, uitzoeken of jongeren in uitgaanscentra gediscrimineerd worden, om welke reden dan ook. Tenslotte gaat ROOD pleiten voor een beter alcoholpreventiebeleid.

Al met al kunnen we zeggen dat het een plezierige en vruchtbare avond is geweest.

U bent hier