h

Rood houdt enqu�te onder jongeren

9 mei 2007

Rood houdt enqu�te onder jongeren

Rood (jongeren in de SP) heeft een enqu�te gehouden onder jongeren over hun (bij) banen. Zo heeft ook ROOD Apeldoorn in de binnenstad ge-enqu�teerd. Het was een groot succes, alleen al in Apeldoorn zijn er meer dan 60 enqu�tes afgenomen.

Uit de enqu�te is gebleken dat jongeren vooral veel onvrede hebben over nul- of weinig-uren contracten. Gemiddeld werken jongeren met dergelijke contracten 19 uur per week, maar bij ziekte of ontslag zijn ze vrijwel rechteloos. Maar een beter contract blijkt nog geen garantie voor een betere behandeling: meer dan een op de drie jongeren (36%) krijgt het loon niet doorbetaald bij ziekte, ook niet als ze een vast contract hebben. De helft van deze groep geeft aan hun loon nodig te hebben om rond te komen, wat er toe leidt dat ze soms blijven werken als ze ziek zijn.
Nu wil SP dat minister Donner (Sociale Zaken) per direct de arbeidsinspectie actie laat ondernemen tegen zogeheten nul-urencontracten. Ook moet worden opgetreden tegen werkgevers die werknemers met een vast contract niet doorbetalen bij ziekte. Uit een uitgebreide inventarisatie van de SP-jongerenorganisatie ROOD blijkt dat 15% van de jongeren met een vast contract bij ziekte niets krijgt uitbetaald.

U bent hier