h

Wachtlijst voor sociale huurwoning gestegen naar 8 jaar

7 juli 2007

Wachtlijst voor sociale huurwoning gestegen naar 8 jaar

Je zult in Apeldoorn maar op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Zonder urgentie kun je dan 8 jaar wachten. Terwijl er wel wordt gesloopt komen er nauwelijks nieuwe huurwoningen bij. Zo drukken de mensen die vanwege de sloop van hun woning voorrang hebben voor een nieuwe woning anderen zonder urgentie steeds verder naar achteren. De SP in Apeldoorn vindt deze ontwikkeling triest.

De huidige voorraad betaalbare huurwoningen neemt steeds verder af. Er wordt in Apeldoorn wel gebouwd, maar grotendeels in het duurdere segment. Mensen met een laag inkomen hebben het nakijken. De SP in Apeldoorn roept de woningcorporaties dan ook op werk te maken van het bouwen van betaalbare huurwoningen en over te gaan tot renovatie van bestaande woningen zolang er niet voldoende woningen zijn om aan de vraag te voldoen.

U bent hier