h

Voetbalstadion AGOVV hoort niet in natuurgebied

25 augustus 2007

Voetbalstadion AGOVV hoort niet in natuurgebied

SP Gelderland stelt vragen aan provincie

SP statenlid Toine van Bergen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de plannen voor een nieuw stadion voor de Apeldoornse voetbalclub AGOVV in een waardevol natuurgebied. Zeker gezien de Europese bescherming van dit natuurgebied en de mogelijkheden die er zijn om elders een nieuw stadion te bouwen, vindt de SP fractie de bouw van het stadion in het natuurgebied onacceptabel. De SP hoopt dat de gedeputeerde haar mening deelt en de bouw niet toestaat.

De aan Gedeputeerde Staten gestelde vragen:

Bent u op de hoogte van de plannen van voetbalclub AGOVV om een nieuw stadion in Apeldoorn te realiseren?

Bent u ervan op de hoogte dat de voorgestelde locatie, een bos met een omvang van 10 hectare nabij de rijksweg A1, binnen een Natura 2000- gebied valt?

Deelt u ons standpunt dat de bouw van een stadion niet past binnen een Natura 2000- gebied, mede omdat een groot maatschappelijk belang niet is aangetoond? Zo nee, waarom wel?

Wat is uw visie op deze plannen in relatie tot de op het gebied van toepassing zijnde vogel- en habitatrichtlijnen?

Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion, inclusief virtueel gamingcentrum, fastfoodrestaurant, casino, speelhal en motorzaak, tot verrommeling van de ruimte leidt? Zo nee, waarom niet?

Is het juist dat in de plannen ook een transferium is opgenomen? Voldoet dit aan de hiervoor van toepassing zijnde criteria?

Hoe is het selectieproces van potenti�le locaties voor het stadion verlopen? Is het juist dat de beoogde locatie aan de Europaweg niet behoorde tot de vier uiteindelijk als meest geschikt bevonden locaties? Zijn er geschikte locaties waarbij geen Natura 2000- gebied hoeft te worden opgeofferd?

Is het juist dat ambtenaren van uw College zich in september 2007 gaan buigen over deze plannen? Gebeurt dit op verzoek van de gemeente Apeldoorn en/of op verzoek van derden?

Bent u bereid om de bouw van een stadion binnen dit Natura 2000- gebied tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

U bent hier