h

Veel respons op Thuiszorgactie

28 oktober 2007

Veel respons op Thuiszorgactie

Tijdens de actie tegen de uitverkoop van de Thuiszorg op zaterdag 27 oktober in de Apeldoornse binnenstad is er veel gereageerd door het publiek. Zo werden er 425 handtekeningen opgehaald door de actieve leden van de Apeldoornse SP. Er werd opvallend veel gereageerd door mensen die zelf werkzaam zijn in de Thuiszorg en die zich ernstig zorgen maken over hun toekomst.

Veel thuiszorgers geven aan te zullen stoppen met hun werk wanneer ze als alfahulp aan de slag zouden moeten gaan. Ze accepteren niet dat ze hun vaste aanstelling zullen verliezen, terug gaan in beloning en geen recht meer zullen hebben op ww, ziektegeld, vakantietoeslag en pensioen. Ook kwamen er veel reacties van mensen die zelf thuiszorg krijgen of iemand in hun naaste omgeving kennen die thuiszorg krijgen. Mensen zijn bang op den duur hun vertrouwde hulp kwijt te raken en na herindicatie recht te hebben op minder zorg.
De Apeldoornse afdeling van de SP gaat de komende periode verder aan de slag met de Thuiszorg. Er zal op korte termijn een meldpunt worden ingesteld waar mensen met hun verhaal over de Apeldoornse Thuiszorg terecht kunnen. Verder zal er een onderzoek worden gedaan naar het functioneren van de Thuiszorg in Apeldoorn.

U bent hier