h

Nieuw bestuur gekozen

1 november 2007

Nieuw bestuur gekozen

Op de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2007 is er een nieuw bestuur gekozen door de aanwezige leden. Als nieuwe voorzitter is unaniem gekozen Jan van der Worp. Jan nam al een aantal maanden de voorzitterstaken waar na het vertrek van Marit de Ridder naar de SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland.

Joke van der Meide werd door alle leden in de vergadering gekozen tot organisatiesecretaris. Samen met Jan van der Worp vormt zij het dagelijks bestuur van de Afdeling Apeldoorn.
De vergadering stemde ook in met de kandidaten Johan ten Damme, Sipke Tiekstra en Stefan Kloosterboer als algemeen bestuurslid. Op 7 november zal het nieuwe bestuur voor het eerst vergaderen in de nieuwe samenstelling.

U bent hier