h

Chloor uit Zweden? Via de Noordzee!

24 maart 2008

Chloor uit Zweden? Via de Noordzee!

Deze week werd bekend dat er tijdelijk weer chloortreinen door Nederland gaan rijden. Door onderhoud aan de chloorfabriek in het Botlekgebied bij Rotterdam wordt het chloor tijdelijk van uit Zweden per spoor naar Nederland vervoerd. De chloortrein komt bij Oldenzaal binnen en rijdt via Deventer naar Rotterdam.
Bijna twee jaar geleden reed de laatste Akzo chloortrein. Mede door aanhoudende protesten van omwonenden werden de transporten gestopt. De SP wil van de minister weten of er geen andere manier is om het chloor te vervoeren. Het ligt voor de hand om - als er al chloor zou moeten worden vervoerd - in verband met de veiligheid chloor per schip via de Noordzee te vervoeren, en niet per trein dwars door dichtbevolkte gebieden. Volgens het ministerie zijn alle vergunningen voor de transporten al verleend.

SP kamerlid Remi Poppe stelde daarover de volgende vragen:

Kunt u aangeven voor welke periode de ontheffing is verleend voor de Chloortrein tussen Oldenzaal en de Botlek en hoeveel treinen het betreft?

Waarom is gekozen voor aankoop van Chloor uit Zweden? Welke overige producenten zijn tevens benaderd voor leverantie? Heeft transportveiligheid een rol gespeeld in de afwegingen?

Bestaat er een directe spoorverbinding of is onderweg overslag nodig. Waarom is dan gekozen dan voor transport per trein en niet via scheepvaart over de Noordzee? Is de trein de veiligste vervoersmodaliteit tussen de Zweedse producent en de afnemer in de Botlek?
Welke eindbestemming heeft het Chloor uiteindelijk? Is transport via de Botlek noodzakelijk voor levering aan die eindbestemming?

Wanneer en op welke wijze zijn de gemeenten langs de transportroute geïnformeerd over de transporten? Zijn zij op de hoogte van het exacte tijdstip van elk transport?
Op welke wijze is bij vergunning rekening gehouden met de spoorwerkzaamheden in het stationsgebied van Almelo? Welke veiligheidsmaatregelen zijn daar getroffen om veilig transport te kunnen garanderen?

U bent hier