h

Geen chloor over het Apeldoorns spoor !

28 maart 2008

Geen chloor over het Apeldoorns spoor !

De gemeente Apeldoorn is nauwelijks geïnformeerd over de chloortransporten die de komende maand elf keer door Apeldoorn zullen rijden. De SP in Apeldoorn heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn.
De komende maand rijden er elf transporten van zes tot tien wagons, die ieder ongeveer 500 ton chloor vervoeren. In 2006 werden de transporten gestaakt na jarenlange acties van onder andere de SP en diverse milieu-organisaties. De overheid sloot toen een akkoord met Akzo Nobel en droeg miljoenen bij aan het verplaatsen van de chloorproductie naar Rotterdam. Wel mag er nog steeds tot 10.000 ton chloor per jaar vervoerd worden als er onderhoud wordt gepleegd aan de fabriek in Rotterdam, zoals nu het geval is.
SP-afdelingsvoorzitter Jan van der Worp gaf in een interview met Radio Gelderland aan zich zorgen te maken over die transporten. Hoe klein de kans op een ongeluk met de chloortrein ook is: áls er iets gebeurt kunnen hulpdiensten weinig uitrichten en zouden er volgens rampscenario's duizenden mensen kunnen overlijden of gewond raken. De trein passeert het woongebied van 2,5 miljoen mensen. De SP wil dat de chloortransporten geheel stoppen en er opnieuw en beter gekeken wordt naar alternatieven. Dat er ongelukken met goederentreinen gebeuren bleek wel in Apeldoorn.

Een in de nacht van 29 op 30 april 2003 ontspoorde goederentrein richtte een ravage aan nabij het station Apeldoorn. De chloortrein reed in de regel ook in dezelfde nacht vanuit de andere richting over het Apeldoorns spoor. Als beide treinen die nacht met elkaar in botsing waren gekomen waren de gevolgen niet te overzien geweest.
De SP in Apeldoorn wil dat de inwoners van Apeldoorn worden geïnformeerd over de chloortransporten en dringt er bij de gemeente tevens op aan alles in het werk te stellen om de chloortransporten te stoppen.

U bent hier