h

Vrees nieuwe risicotrein

20 maart 2008

Vrees nieuwe risicotrein

De gemeente Apeldoorn maakt zich zorgen over een paar jaar opnieuw opgescheept te zitten met transport van gevaarlijke stoffen via het spoor. Apeldoorn heeft jarenlang te maken gehad met treintransport van chloor door deze gemeente. Met andere gemeenten langs het spoor tussen Twente en Amersfoort heeft Apeldoorn zich daar tegen verzet, uiteindelijk met succes. Dit succes was mede te danken aan het niet aflatende protest van de SP in Apeldoorn tegen de Chloortrein.

Burgemeester en wethouders hebben nu geluiden opgevangen dat er nieuwe transporten van gevaarlijke stoffen aankomen. Het zou gaan om vervoer van benzine en lpg: licht ontvlambare stoffen.

Dat heeft te maken met een toenemend aanbod van te vervoeren goederen, terwijl er al capaciteitsproblemen zijn op de sporen die daar eigenlijk voor bedoeld zijn. Er moet dus uitgeweken worden, zo hebben wethouder Michael Boddeke en beleidsambtenaar Jan-Willem Bekkers begrepen. Verkeersminister Eurlings heeft volgens Boddeke en Bekkers al signalen afgegeven de transporten toe te staan.

De gemeente Apeldoorn wil zich daar niet bij neerleggen en begint daarom nu al met een lobby om te voorkomen dat het scenario werkelijkheid wordt. Daarvoor zal Apeldoorn opnieuw optrekken met andere gemeenten langs de lijn.

Boddeke heeft goede hoop dat er oor is voor de bezwaren van Apeldoorn. Hij verwijst naar de investeringen die zowel Apeldoorn zelf als het rijk -het afkopen van de chloortransporten- hebben gedaan om veiligheidsrisico's te beperken. ,,Het kan toch niet zo zijn dat ze dat zometeen in Den Haag weer met één handtekening ongedaan maken.''

Bron: De Stentor 20-03-2008

U bent hier