h

Geen overeenstemming tussen Provincie en Gemeente over de verhoging van het 1 euro tarief.

5 januari 2009

Geen overeenstemming tussen Provincie en Gemeente over de verhoging van het 1 euro tarief.

Op woensdag 7 januari a.s. wordt de Euroretour van in de commissievergadering van de Provinciale Staten behandeld.
Tijdens de Statenvergadering van woensdag 14 januari a.s. wordt een debat aangevraagd door SP Gelderland.

SP afdeling Apeldoorn vroeg Wethouder Metz van Verkeer (VVD) van de Gemeente Apeldoorn om nogmaals zijn steun uit te spreken voor het behoud van het Euroretour. De Wethouder zal inspreken tijdens de vergadering. En deelde tevens voor de goede orde mede dat er geen overeenstemming is tussen Provincie en Gemeente over de verhoging van het tarief, in tegenstelling tot wat er in de Provinciale stukken staat.

U bent hier