h

Provincie

Illegaal gestorte stenen ProRail in Apeldoorn: SP stelt kamervragen

De gemeente Apeldoorn stelt een onderzoek in naar de affaire met kwartsstenen van ProRail. Onderzocht wordt of de juiste procedures zijn doorlopen met betrekking tot vergunningen. De kwestie bij Kanaal Zuid heeft landelijk bovendien meerdere instanties wakker geschud. De Arbeidsinspectie en FNV komen in actie en de SP heeft Kamervragen ingediend.

Lees verder
27 september 2014

ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST VERKIEZING GELDERSE STATEN

De verkiezingen van de Gelderse Staten kondigen zich aan. Op dinsdagavond 30 september hebben we een algemene ledenbijeenkomst waarop we het concept verkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst bespreken. Als SP-lid ben je van harte welkom.

Lees verder
29 september 2011

Provinciale Staten steunen motie treintoiletten

SP-statenlid Alex Mink: “Het is van de gekken dat reizigers in de rijkste provincie van Nederland niet eens hun behoefte kunnen doen in de trein. We hebben deze kwestie regelmatig aangekaart en eindelijk hebben Provinciale Staten zich nu uitgesproken voor toiletten in alle treinen in Gelderland.”

Commissaris van de Koningin Cornielje ontvangt ruim 3000 handtekeningen voor treintoiletten.
Commissaris van de Koningin Cornielje ontvangt ruim 3000 handtekeningen voor treintoiletten.

Een motie van SP, 50-plus, PvdA, ChristenUnie en CDA geeft het college van Gedeputeerden Staten de opdracht om te komen met een voorstel om toiletten in de Gelderse treinen terug te laten keren.

Lees verder
27 september 2011

Reizigers, patiënten en politici bieden petities voor Gelderse treintoiletten aan

Politieke partijen 50Plus en SP, reizigersvereniging ROVER en het actiecomité Treinen met Toilet overhandigen morgenochtend 3000 handtekeningen voor toiletten in de Gelderse treinen.Deze organisaties voerden met steun van veel patiëntenorganisaties actie voor toiletten in alle treinen die door de provincie worden beheerd. Met deze handtekeningen willen de organisaties aantonen dat het hoog tijd wordt dat de toiletten terugkeren in alle treinen die in de rijkste provincie van Nederland rijden.

Lees verder
4 september 2011

Actie voor treintoiletten loopt als een...

De SP voert in heel Gelderland actie voor toiletten in de trein. Het Gelderse provinciebestuur vindt een toilet op de regionale spoordiensten onnodig en te duur. Daarom zet de provincie toiletloze treinen in en laat ze nieuwe treinstellen bouwen zonder wc. Vrijdag heeft de SP actie gevoerd op het station van Apeldoorn. De petitiekaarten waren niet aan te slepen!

Teken voor wc's in treinen
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

De SP heeft treinreizigers geïnformeerd over het verdwijnen van de toiletten in de Gelderse treinen. Mensen reageerden verbaasd en zeer verontwaardigd. “De treinreizigers die aankwamen of vertrokken gaven duidelijk aan behoefte te hebben aan een toilet in de trein. Ook waren zij niet te spreken over de toiletvoorzieningen, als die al aanwezig zijn, op de diverse treinstations.” zegt Stefan Kloosterboer, interim-voorzitter van SP Apeldoorn.Een zwangere mevrouw vertelde dat zij niet meer zal kunnen reizen als de mogelijkheid om te kunnen plassen verdwijnt.

Lees verder
2 augustus 2011

Opnieuw actie voor WC's in Gelderse treinen

Reizigersvereniging Rover, de politieke partijen 50PLUS en SP, en actiegroep Treinen Met Toilet zijn opnieuw een actie gestart voor treintoiletten in Gelderland.

Actie voor wc's in Gelderse treinen.
(Foto © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Terwijl de Tweede Kamer vorig jaar per motie heeft aangegeven dat alle treinen moeten worden voorzien van een toilet vind de provincie Gelderland dit niet nodig. Via de website reizigersprotest.nl worden reizigers opgeroepen de actie te steunen.

Lees verder
9 juni 2011

Opinie: Afschaffen strippenkaart nog te vroeg

Onderstaande ingezonden stuk van SP Statenlid Alex Minkwas afgelopen woensdag te lezen in de Gelderlander:"De komende weken organiseren provincie, stadsregio en vervoerders de uitzwaaiweken voor de strippenkaart. Reizigers krijgen een overstapadvies en krijgen zelfs ludieke reistips aangeboden om de overgebleven strippen vóór 30 juni doorheen te jagen. Dat lijkt mij allemaal te vroeg."

Lees verder
3 juni 2011

Gelderse SP wil strippenkaart behouden

De Gelderse SP wil de afschaffing van de strippenkaart weer ter discussie stellen, nu PvdA-kamerlid Monasch wil dat de afschaffing van de strippenkaart per 30 juni wordt uitgesteld. Monasch wil de kwestie in de Tweede Kamer bespreken. SP-statenlid Alex Mink wil het onderwerp in juni binnen Provinciale Staten bespreken.

Defect

De Tweede Kamerfracties van SP, PvdA, PVV en GroenLinks zien de invoering van de OV-chipkaart in huidige vorm en het afschaffen van de strippenkaart niet zitten. Zij wijzen op de talloze problemen waarmee de chipkaart kampt. Zo is er geen kortingskaart voor ouderen en kinderen, krijgen reizigers een overstapboete wanneer ze met twee of meer vervoerders reizen en is het moeilijk om geld terug te krijgen wanneer de apparatuur weer een storing heeft. De Gelderse SP heeft deze problemen al meermaals aangekaart.

Lees verder
26 april 2011

Oproep aan bewoners omgeving Koninginnelaan

De Apeldoornse SP afdeling heeft huis-aan-huis in de Koninginnelaan en aan de aangrenzende straten folders in de brievenbus gedaan.
De SP vroeg in de folder aan de bewoners om de petitie ‘Wij willen onze bushalte terug’ digitaal te ondertekenen als zij dat nog niet gedaan hadden.
Teken ook!
Dit omdat Syntus 1 bushalte terug wil laten komen daar waar er 5 verdwenen zijn in de Koninginnelaan. SP Apeldoorn vindt dit onvoldoende!

De respons uit de buurt is positief. Als u dat nog niet gedaan heeft, kunt u hier de petitie digitaal ondertekenen.

Lees verder
7 maart 2011

Definitieve uitslag: 5 zetels voor SP

Vandaag heeft het hoofdstembureau de definitieve uitslag van de provinciale verkiezingen bekend gemaakt. Anders dan eerder in de media is vermeld is de SP met 5 zetels vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Ons team voor de komende 4 jaar bestaat uit Eric van Kaathoven, Alex Mink, Agnes Lewe, Peter Lucassen en Cobi van Driel.

Gelderse SP fractie
vlnr. Peter Lucassen, Cobi van Driel, Agnes Lewe, Eric van Kaathoven (fractievoorzitter), Alex Mink

De uitslag die woensdag werd gegeven is nog wat gewijzigd omdat als gevolgd van lijstverbindingen de restzetels anders zijn verdeeld. In de uitslag van woensdag is daar geen rekening meet gehouden.

Apeldoorns SP kandidaat Stefan Kloosterboer kreeg 976 voorkeursstemmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier