h

SP: Ook in Gelderland goedkoop openbaar vervoer?

5 januari 2009

SP: Ook in Gelderland goedkoop openbaar vervoer?

De SP in Gelderland wil van de provincie weten welke mogelijkheden er zijn om net als in Noord-Brabant de tarieven in de bussen drastisch te verlagen. Statenlid Alex Mink stelde schriftelijke vragen. Mink: ‘Terwijl in Brabant de tarieven drastisch verlaagd worden, heeft het Gelderse college het alleen maar over het verhogen van tarieven zoals het euroretourtje in Apeldoorn, Ede en Harderwijk dat 1,5 keer zo duur dreigt te worden. Waarom kan Gelderland het goede voorbeeld van Brabant niet gewoon volgen?’.

De provincie Noord-Brabant verlaagde op 1 januari de tarieven voor busreizigers tussen 12 en 65 jaar (die voor 12 min en 65 plus waren al verlaagd). Reizigers kunnen voor een periode van 18 maanden tegen een fors lager tarief gebruikmaken van het stads- en streekvervoer in de concessiegebieden waarvoor deze provincie bevoegd is. Brabantse busreizigers kunnen bijvoorbeeld een Brabantse 45-strippenkaart kopen. Deze strippenkaart kost 13,50 euro. Een busrit in de spits kost drie strippen (90 cent) en buiten de spits twee strippen (60 cent). Daarvoor mag de busreiziger een uur met de bus reizen. Een landelijke 45-strippenkaart kost in 2009 21,60 euro. Een strip op de landelijke 45-strippenkaart kost 48 cent. Busreizigers betalen sowieso twee strippen (96 cent) en mogelijk meer, afhankelijk van het aantal zones waar ze met de bus doorheen reizen. De reiskosten worden dus hoger naarmate de reis door meer zones voert.

Daarom wil de SP graag een reactie van het college van Gedeputeerde Staten over de haalbaarheid en de kosten van een dergelijk experiment in de provincie Gelderland.

En indien een verlaging voor alle Gelderlanders er niet in zit, dan zouden de mogelijkheden voor goedkoop openbaar vervoer voor ouderen, kinderen en andere doelgroepen toch op zijn minst serieus bekeken moeten worden, wat de SP betreft.

De SP is voorstander van goed en betaalbaar openbaar vervoer en verzet zich tegen verslechteringen zoals het afschaffen van het euroretourtje in Apeldoorn, Ede en Harderwijk. Zie hiervoor ook: Prijsverhoging 50% van Euroretour Veluwse stadsbussen is niet van deze tijd.

De door SP statenlid Alex Mink gestelde schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het beleid van de provincie Noord-Brabant? Zie het persbericht “Buskaartjes fors goedkoper per 1 januari 2009” d.d. 22-12-2008 van de provincie Noord-Brabant

2. Is er overwogen om ook een proef met generiek verlaagde tarieven voor het stads- en streekvervoer te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke vorm en op welke termijn?

3. In mei 2008 heeft er in Noord-Brabant een proef met goedkoper openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen (12- en 65+) plaatsgevonden. Uit de evaluatie van deze proef blijkt dat er 17% nieuwe reizigers zijn aangetrokken. Deze doelgroepen konden voor een tarief van € 0,30 in de spits- en daluren reizen. Dit betrof een vorige proef. Acht het college een dergelijke proef mogelijk? Indien het college afwijzend staat tegenover een proef als bedoeld in vraag 2: acht u dan een dergelijke proef mogelijk als variant van een proef met generiek verlaagde tarieven?

4. Het budget voor de opbrengstenderving OV-pilots bedraagt € 10,15 miljoen (waarvan in 2008 € 0,5 miljoen en in 2010 € 4,75 miljoen). Zie Bijlage 4 bij Statenvoorstel 56/08 (Begroting 2008 Provincie Noord-Brabant).

Dit zijn de kosten voor de situatie in Noord-Brabant. Kunt u een indicatie geven van de kosten voor een proef met generiek verlaagde tarieven en een proef met specifiek verlaagde tarieven (12- en 65+) in de Gelderse concessiegebieden?

5. Momenteel loopt er in Apeldoorn en Ede een proef met gratis stadsvervoer voor WMO-geindiceerden die een pasje voor de Regiotaxi Gelderland hebben. Deze groep reizigers hebben via hun gemeenten een indicatie op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gekregen en hebben recht op een vervoersvoorziening zoals de Regiotaxi. Kan het college aangeven wat tot nu toe de resultaten en kosten van deze proef zijn?

U bent hier