h

UITNODIGING voor de SP Kennismakingscursus Politieke Basisvorming

30 januari 2009

UITNODIGING voor de SP Kennismakingscursus Politieke Basisvorming

De SP is in Apeldoorn een belangrijke partij geworden. Meer dan voorheen wordt er met grote belangstelling naar ons gekeken. Er wordt lovend, maar ook kritisch gesproken over hoe onze partij opereert en georganiseerd is. Willen we in Apeldoorn de SP echt goed uit de verf kunnen laten komen dan is het zaak dat we met alle leden goed afstemmen wat we willen, lokaal, landelijk en internationaal.
Lei
Zoals gezegd is de partij onstuimig gegroeid en hebben we momenteel 50.000 leden.
Maar waar komt die partij eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk. Heeft de SP een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan?

En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP nu haar activisme neer om nu overal lokaal en landelijk mee te gaan besturen?
En wat wil de SP in Apeldoorn gaan veranderen, en hoe?

Het zijn vragen die aan de orde komen tijdens vier avonden kennismaken met de SP
Een cursus die wordt aangeboden en georganiseerd op lokaal niveau door het SP scholingsteam in samenwerking met de afdeling.
Doel is om geïnteresseerde leden te informeren over de SP, haar visie en organisatie.

We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen in deze cursus welke wordt gehouden op woensdag 25 februari, 11 maart, 25 maart en 8 april 2009 in Buurthuis Maasstraat, Maastraat 4, 7333 JG Apeldoorn telkens te beginnen om 19.30 uur.

Op de eerste avond maken we kennis met elkaar en gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van de partij. Ook bekijken we de tijd waarin de SP zich langzaam maar gestaag ontwikkelde en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die toen speelden.
De tweede avond staat in het teken van de visie en de ideologie. Wat betekent het socialisme voor de SP. Wat is haar visie op Nederland, Europa en de Wereld.
De derde avond gaat het over de werkmethoden van de partij, het activisme en de methoden om de samenleving te veranderen, beter en socialer te maken.

De cursus wordt u gratis aangeboden door het scholingsteam van de landelijke partij. En iedere avond ontvangt u tevens interessante achtergrondinformatie.
Als u belangstelling hebt en het interessant vindt om hierin mee te doen dan kunt u zich opgeven vòòr 22 februari a.s. bij:

Bonnie ten Damme-Boevé van het afdelingsbestuur tel: 055-3231730 / 06-23955610 of stuur een e-mail. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

We hopen van harte u op de eerste cursusavond te ontmoeten.
(Deze avond is bedoeld voor SP leden)

U bent hier