h

Een vergeten woonwijk

8 maart 2009

Een vergeten woonwijk

SP 2e kamerlid Remi Poppe spreekt met bewoners van De Orden. Door: Bonnie ten Damme.
Remi Poppe praat met bewoner wijk Orden
De SP houdt landelijke een Aktie “Buurten in de Buurt”.
Zaterdag 7 maart ging SP-Apeldoorn samen met het 2e kamerlid Remi Poppe de wijk De Orden in, om te horen van de wijkbewoners wat er zoal leeft in hun woonwijk.

Wat opviel was dat over het algemeen de bewoners redelijk tevreden zijn over hun wijk.
Een veel gehoorde opmerking was echter dat de bewoners zich wel het stiefkindje van de gemeente voelen met andere woorden “een vergeten woonwijk”.
Het wordt tijd dat de gemeente meer aandacht besteedt aan deze op zich toch mooie woonwijk.

Zij hebben het over de verrommeling van hun wijk.
Zo wordt al jaren gesproken over de renovatie van het winkelcentrum Orderplein. Je ziet dat dit winkelcentrum steeds meer verpauperd. Meer vaart zetten achter de modernisering van het winkelcentrum met een gevarieerder aanbod van winkels is een wens van de bewoners.

Een jongerencentrum en een actief buurtcentrum is echt snel nodig wil je zowel de jeugd en de oudere bewoners tegemoet komen om een leuke samenleving in deze wijk op te bouwen. Er zijn momenteel te weinig buurtcontacten

De jongere kinderen die naar speeltuin Kindervreugd willen, staan het weekend voor een gesloten poort, juist als zij gebruik willen maken van deze speeltuin.
De doorstroming van huizen wil ook niet echt vlotten omdat voor oudere bewoners die wel door willen stromen geen betaalbare seniorenwoningen beschikbaar zijn.
Een grote zorg is de weinige parkeermogelijkheden van de wijkbewoners.

Dit is een greep uit het aantal opmerkingen die de bewoners van wijk De Orden meegaven aan de SP. De bewoners vonden het erg leuk om zo van gedachten te wisselen in hun eigen woonomgeving.

Fotoreportage van Stefan Kloosterboer
Fotoreportage van Rob Voss

U bent hier