h

Afronding Cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

5 juli 2009

Afronding Cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

Door Bonnie ten Damme (tekst & foto's)

Afgelopen zaterdag was de afronding van de cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

Deze afronding werd gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Deventer.Aan deze cursus hebben ook leden van SP-Apeldoorn deelgenomen te weten; Sipke Tiekstra, Henk van Mullum en Bonnie ten Damme-Boevé.

Tijdens deze laatste cursusdag werd een raadsvergadering nagespeeld, van de fictieve gemeente Juinen, met burgemeester en wethouders .

De cursisten moesten standpunten bepalen over ingekomen stukken zoals; de herindicaties hulp in de huishouding, tevens behandelstukken automatiseringfaciliteiten voor raadsleden, een gewijzigde beleidsnota veiligheidsplan, een voorbereidingsbesluit bestemmingsplan en een collegevoorstel investering in een noodlijdende fabriek.

Voor bovenstaande moest ook rekening gehouden worden met het reglement van orde van fictieve gemeente Juinen.Het was al met al een zeer leerzame en inspirerende dag en een mooie afsluiting van de cursus Lokale Politiek voor kandidaat-raadsleden.

De andere cursusdagen die overigens in Zutphen werden gehouden bestonden uit het hoe en wat van het SP raadslidmaatschap, de taken en functie van de gemeente, de ideologie en politieke partijen, de visie van de SP, de geschiedenis van de SP, de partij organisatie, communicatie, actie & fractie en raadswerk in uitvoering, oefenen in debatteren en omgaan met de media.


U bent hier