h

SP Universiteit De Buurt, Schaal van de Toekomst

5 juli 2009

SP Universiteit De Buurt, Schaal van de Toekomst

Door Bonnie ten Damme (tekst & foto's)

Hier mee wil ik jullie wat vertellen over het weekend van de SP-Universiteit in Doorn, wat als thema had het rapport van Agnes Kant, Diederik Olders en Jan Marijnissen “ De Buurt, De Schaal van de Toekomst”.

Met onder andere SP 2e kamerlid Emile Roemer, Prof.Dr. Pieter Winsemius en de SP-wethouders van Eindhoven, Wijk bij Duurstede en Nijmegen en niet te vergeten de rondleiding door de buurten Klarendal en St Marten door de voorzitter en organisatiesecretaris van SP-Arnhem.

Vrijdag

Op vrijdag, eind van de middag arriveerden de SP-deelnemers van dit weekend in Doorn. Na het diner werd de avond ingeleid door Nico Heijmans, Statenlid en fractievoorzitter van Noord Brabant en Harre van der Nat, Statenlid van Zuid Holland. Zij hebben ons het hele weekend uitstekend begeleid.

Het gezelschap SP’ers bestond voornamelijk uit actieve SP- leden, statenleden, raadsleden en bestuursleden. Allereerst kregen we de opdracht om één woord door te geven die je te binnen schoot bij het woord “De Buurt”. Zo ontstonden de woorden, veiligheid, samenleving, leefomgeving, achterstallig, woningcorporatie, vriendschap, kansen, mensen, knus, milieu, gastvrijheid, contacten, uitdaging, inspiratie, thuis, dorps, actie, wijkzorg, geborgenheid, betrokkenheid, adovogeltje, bankje, integratie, gemeenschap, geld, gezellig, samen, sociaal contact, indentiteit, samendoen, groenonderhoud, buurtwinkelcentrum, nostalgie.

De cursusleiding ging met de deelnemers aan de slag om enkele van deze woorden te ontleden. Na deze inleiding zou Agnes Kant komen om een toelichting op het rapport “De Buurt De Schaal van de Toekomst” te geven. Helaas was Agnes verhinderd.Gelukkig was er een goede vervanger gevonden in de vorm van SP 2e Kamerlid Emile Roemer. Emile heeft onder andere Verkeer en Justitie in zijn portefeuille. Emile zijn eerste ingeving bij het woord “De Buurt” was saamhorigheid, preventie en hond. Waarna hij zijn woordkeus verklaarde.

Emile zijn wijze woorden waren onder andere “spreek mensen aan op hun eigen leefomgeving dan vindt je altijd wel een gemeenschappelijke deler”.

Na de interessante woorden van Emile kregen we een film te zien over het Socialisme en de Zorg.

Zaterdag

Na het ontbijt kwam prof. Dr. Pieter Winsemius aan het woord. De heer Winsemius was voormalig Minister van VROM. Momenteel is hij raadslid voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Als raadslid was hij onder andere betrokken bij de Projectgroep De Buurt.

De heer Winsemius begon met de woorden niet te praten over wijken maar over buurten. Hij gaf een 5-tal punten aan.
• Meer doen in de Buurt dan krijgt de Buurt meer vertrouwen in de Overheid
• Er wordt gepraat over achterstandsbuurten, maar men praat niet over voorstandsbuurten.
• De belevenis van mensen over hun buurt. Voorbeeld, de Gemeente plant een lindeboom. De één vindt een lindeboom prachtig staan in zijn straat, een ander heeft een hekel aan de lindeboom omdat deze plakkerig spul laat druipen op zijn auto.
• Veiligheid – een gevoel van…-
Als voorbeeld gaf hij
-Kinderopvang , de Bredeschool
In een achterstandsbuurt houdt je de kinderen van straat omdat zij in hun eigen straat niet veilig kunnen buitenspelen.
In een voorstandswijk de Bredeschool omdat vaders en moeders hele dagen werken.
-De bekende Cruyffveldjes
Een buurt is vaak trots op een dergelijk veldje en zal er dus goed voor zorgen.
Vaak heb je wel stapelingsproblemen in een achterstands wijk.
• Sociale Infrastructuur, belangrijk is een buurtcentrum en een buurt winkelcentrum. Een wijkcentrum is voor grotere buurten of meerdere buurten. De mensen beschouwen hun buurt in ongeveer een straal van 500 mtr. De afstand die je rond kan lopen met bijvoorbeeld een rollator of kinderwagen.

De heer Winsemius vindt het SP-rapport De buurt de schaal van de toekomst een prima rapport. De politiek moet de Oppositie serieus nemen.

Belangrijk is om de Menselijke Maat weer te herstellen. Zorg dat de Maatschappij weer leuker en spannend wordt.

Voorkom vervreemding van elkaar!

Hij gaf als spreuk mee: Niemand mag nooit meer van Niemand zijn!Na deze interessante uiteenzetting van de Pieter Winsemius maakten wij ons klaar om met de bus naar de buurten St Marten en Klarendal te gaan in Arnhem. Arnhem heeft 4 zogenaamde Vogelaar buurten.
In Arnhem werden we opgevangen door twee leden van het bestuur van de SP-Arnhem. In twee verschillende groepen liepen wij als eerste de buurt St Marten in. Zoals wij zagen zijn er plukken straten met mooi opgeknapte huizen in deze buurt en in andere straten zagen de huizen er hopeloos verwaarloosd uit. Er was in zeker 20 jaar geen onderhoud meer gepleegd door de woningcorporatie! In deze slechte woningen zitten veel krakers, de drugsverslaafden hebben de buurtbewoners zelf uit hun buurt verdreven.
De gemeente en woningcorporaties willen de slecht onderhouden woningen slopen en er dure woningen voor terug zetten. Met andere woorden waar moeten de buurtbewoners blijven die dit niet kunnen betalen en ook nog eens gehecht zijn aan hun eigen buurtje.
Als voorbeeld zagen wij De Klarendalseweg die opgeknapt is en waar - in de voorheen oude buurtwinkeltjes- nu veel kunstenaars zitten. Zij hebben hier hun ateliertjes cq winkeltjes, waar echter de buurtbewoners niets kunnen kopen.

Na deze praktijk voorbeelden terug met de bus naar Doorn. Na het eten kwamen in de avonduren een 3-tal SP-wethouders vertellen uit eigen ervaring hoe zij de buurten in hun stad kunnen verrijken. De gespreksleider was Tiny Cox.
De wethouders Jan Burger wethouder van Wijk bij Duurstede (ex raadslid en Statenlid), Hans Martin Don wethouder van Eindhoven en Hans van Hooft wethouder van Nijmegen (ex fractievoorzitter 2e kamer SP en al lid van de SP vanaf 1972).

Hans vertelde dat in Nijmegen geen echte Vogelaarwijken zijn. Hatert is de meest “zwarte” wijk, deze heeft trouwens slechts 1 zwarte en 1 witte basisschool. Voor bijvoorbeeld huur van huizen/ kamers voor studenten wordt gekeken naar het inkomen van de student.

Zo heeft Nijmegen ook “Buurtrangertjes” , dit zijn jongens en meisjes die onder leiding van een raadslid met een actie hun buurt schoonmaken en houden.

Hans Martin Don vertelde over de uitbreiding van vliegveld Eindhoven. Het college is voor groei in verband met de ontwikkelingen. De fractie van de SP wil een beperkte groei. Hiervoor was ook een convenant gesloten met de buurtbewoners. Een klein voordeel hierbij is dat Defensie zijn recht op vliegen op Eindhoven niet op wil geven. De SP houdt de vinger aan de pols en houdt veel acties tegen de ongebreidelde groei van het vliegveld.

De wethouders gaven ons mee dat de rol van de SP-Partij, de ogen en oren van de wijk te zijn.

Nadat wij allemaal vragen konden stellen en waar dus ook volop gebruik van werd gemaakt werd de avond afgesloten met een woord van dank richting de gasten.

Een aantal SP’ers gingen ’s nachts nog met een wandeling door het bos naar de uitkijktoren van Doorn alwaar zij naar de sterren hebben gekeken onder het genot van een drankje.Zondag

De ochtend begon met een film over de buurten St Marten en Klarendal in Arnhem, de buurten die wij zaterdag bezocht hadden. Het ging met name over de 55 woningen die onveilig verklaard zijn.
Na deze zondagse introductie werden we in werkgroepen verdeeld en kregen we een aantal casussituaties op onder het mom van “Zelf denken en werken”.
Nadien werden we geacht om een plenaire presentatie over de uitkomst van onze casus te geven.
Al met al kan ik zeggen dat je van elkaar ontzettend veel opsteekt tijdens een dergelijk weekend van de SP-Universiteit.

U bent hier