h

Ledenvergadering woensdag 14 oktober 2009

28 september 2009

Ledenvergadering woensdag 14 oktober 2009

Op woensdag 14 oktober 2009 organiseert de Apeldoornse SP een ledenavond (uitsluitend toegankelijk voor SP-leden die vallen onder de afdeling Apeldoorn).U als lid wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze ledenvergadering.

Koffie vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 (achter De Eglantier in De Maten).

Er zijn twee belangrijke agendapunten; de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen en de bestuursverkiezing.

U bent hier