h

Uitnodiging thema avond: Onze Zorg in Apeldoorn

16 oktober 2009

Uitnodiging thema avond: Onze Zorg in Apeldoorn

Door Bonnie ten Damme

Op maandag 2 november a.s. organiseert SP-Apeldoorn een avond rondom het thema Zorg. Deze avond vindt plaats in Woon-Zorgcentrum Wilhelmina, Tanhauserstraat 405, 7323 DW Apeldoorn.
De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis!Gastsprekers zijn: Renske Leijten SP-Tweede Kamerlid, Wethouder Paul Blokhuis, Cathy Snel van de WMOraad en SP-lid Vincent Timmer werkzaam in de Zorg. Na afloop volgt er een discussie.

Ook wordt tijdens deze avond het SP-Meldpunt Zorg in Apeldoorn officieel gelanceerd.

De avond is bedoeld voor medewerkers in de Zorg & Welzijnssector, ziekenhuispersoneel, huisartsenposten, apothekers, cliëntenraden, patiënten- en belangenverenigingen etc., onze SP-leden en iedereen die zich betrokken voelt bij de zorg.

AFBRAAK EN VERSCHRALING

  • Overal uit het land komen signalen over de afbraak van de thuiszorg en verschraling van zorg. Niet alleen toegang, ook kwaliteit van zorg wordt bedreigd. Voorbeelden genoeg: ouderen en gehandicapten zonder fatsoenlijke dagbesteding. Ouderen die hun laatste levensdagen moeten doorbrengen in tehuizen zonder voldoende zorg en privacy. Bezuinigingen op hygiëne, voeding en begeleiding. Te weinig middelen voor de zorg leiden tot schaarste en verschraling. Meer marktwerking en concurrentie leiden tot meer mogelijkheden om zorg te kopen voor wie dat kan betalen. De combinatie van te weinig middelen en marktwerking leidt daarom volgens de SP onherroepelijk tot tweedeling.
  • De marktwerking geeft altijd de verkeerde prikkels in de zorg, meer gericht op prijs dan op kwaliteit.
  • Meer marktwerking leidt ook tot concurrentie tussen instellingen. En meer bureaucratie en hoge salarissen voor het management maar steeds lagere salarissen voor mensen die het echte werk uitvoeren.
  • Het merendeel van de Nederlanders blijkt voorstander te zijn van gelijke gezondheidszorg voor iedereen, gebaseerd op solidariteit. Maar er komen steeds meer signalen dat niet iedereen de zorg krijgt die nodig is en de zorg niet voor iedereen gelijk toegankelijk is.
  • TIJD VOOR VERANDERING
    De SP wil terug naar een gezondheidszorg die gebaseerd is op solidariteit en met voldoende middelen om de gelijke toegankelijkheid voor iedereen te garanderen. Daarom wil de SP de politiek een spiegel voorhouden over de gevolgen van hun beleid in de gezondheidszorg door die te confronteren met feiten en praktijkervaringen. Dat kan alleen met behulp van de Zorgprofessionals! De Zorgavond in Woon-Zorgcentrum Wilhelmina is bedoeld om hen de gelegenheid te geven zich te laten horen.

    U bent hier