h

Verslag ledenvergadering SP Apeldoorn 14 oktober 2009

21 oktober 2009

Verslag ledenvergadering SP Apeldoorn 14 oktober 2009

Door voorzitter Joke van der Meide

Er waren maar liefst 23 mensen naar de ledenvergadering gekomen.
Daarnaast waren er zeven afmeldingen.
Speciale gast was partijsecretaris Hans van Heijningen.
Twee punten stonden op de agenda, verkiezing van het bestuur en een discussie over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.


(Foto's: Stefan Kloosterboer)

De voorzitter opende de vergadering met een toelichting op de agenda, een oproep voor de kascontrolecommissie in januari en een korte inleiding over de gevolgde procedure tot nu toe met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.
Het partijbestuur heeft om uiteenlopende redenen voor dertig afdelingen, waaronder Apeldoorn, nog geen beslissing genomen over hun deelname.
Hans van Heijningen was naar Apeldoorn gekomen om met ons als afdeling te praten over de stand van zaken

Voor de pauze werden de stembiljetten voor de bestuursverkiezing uitgereikt.
In de pauze zijn de stemmen geteld.
En na de pauze was er een nieuw bestuur, bestaande uit: Bonnie ten Damme, Gerard Woltering, Jan Huiskamp. Joke van der Meide (voorzitter), Sipke Tiekstra en Stefan Kloosterboer.

De discussie over de gemeenteraadsverkiezingen werd gevoerd aan de hand van twee vragen.

1e Waarom willen wij in de gemeenteraad?
Antwoorden daarop o.a. : om mee te praten, om lastige vragen te kunnen stellen, om gegevens boven tafel te kunnen krijgen, en om beleid te kunnen maken/ te veranderen.

2e Wat gaan we doen als we in de raad zitten, wat worden onze speerpunten?
Daarop kwam een waslijst aan onderwerpen, die we zeker zullen gebruiken bij het schrijven van het verkiezingsprogramma.
Een greep er uit: geen megaprojecten meer, betaalbare woningen, jeugd, misstanden WSW, aanbesteding thuiszorg, armoedebestrijding, de zorg.

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid tot napraten, voor sommigen nader kennismaken en een drankje aan de bar van wijkcentrum De Stolp.

U bent hier