h

Fractievertegenwoordiger Sjanie Donker rapporteert

1 juni 2010

Fractievertegenwoordiger Sjanie Donker rapporteert

Verslag van Sjanie Donker, fractievertegenwoordiger SP en namens de SP lid van de Apeldoornse rekenkamercommissie.

Sjanie DonkerDe eerste rekenkamercommissie klus het controleren van de jaarrekeningen zit er al weer op. Het was intensief, maar toch leuk, om de rapportages kritisch door te nemen en verduidelijkende vragen te stellen.
Daarna diende zich een scholingsmogelijkheid aan. Na een eerste keuze voor een jaarcongres in Deventer, bleek dat dit meer gericht was op provinciale rekenkamers. Dus geswitcht naar een jaarcongres in Arnhem.

Dit congres heb ik dus bezocht, en gelukkig was de materie niet zo ingewikkeld dat ik het niet kon volgen. Beter nog het was inetressant en zelfs humoristisch, En u weet een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
De wereld is klein dus kwam zowaar ik nog een oude bekende tegen uit de turnwereld.

De eerste lezing: Responsiviteit van rekenkamers: relevantie en risico door Mark van Twist, bestuurder Ned. School voor Openbaar Bestuur.
Uitstekende spreker die aan de hand van aansprekende voorbeelden een ingewikkeld thema wist te belichten. Bijvoorbeeld de Schipholbrand en het rapport van OVV (look & feel) waar met behulp van een filmpje met voice over commentaar de hoofdzaken van het rapport snel en duidelijk werden gevisualiseerd.
Blogs en Twitter zijn belangrijk geworden voor de nieuwsgaring met als gevolg dat in geval van een calamiteit de vraag niet meer is wat gaan we ze vertellen, maar wat weten zij al wat wij niet weten?
Verwezen werd naar een website zoals het Amerikaanse fixmystreet, en wisdom of crowds, dramademocratie.
Een interessante vraag die voorbij kwam was o.a. of uitkomsten van rekenkameronderzoeken niet te voorspelbaar zijn want al te vaak zien we conclusies zoals:
- doelen zijn niet gehaald
- informatie was onvolledig
- verantwoordelijkheden waren niet helder
- verantwoordelijkheden waren niet toereikend
- handhaving schiet tekort
- sturingmogelijkheden zijn onvoldoende

Ook een voorbeeld van framing/casting kwam voorbij en wel: graaien, dat goed zichtbaar gemaakt kan worden d.m.v. een filmpje (dure auto’s, riante huizen en zichtbaar overdadige lifestyle / luxe gedrag). Dat heeft meer impact dan een rapport.
De tweede lezing was: Het slimme onbewuste door Ap Dijksterhuis (hoogleraar sociale psychologie aan de Radbouduniversiteit.
Website www.unconsciouslab.com

Geopend werd met een voorbeeld van subliminaal (sorry voor het woord) denken aan de hand van een foto van twee portretten. De keuze was: wat is de meest competente (bekwame) kop? De aanwezige deelnemers bleken qua keuze niet af te wijken van de rest van de mensheid, die aan dit testje onderworpen was.
Volgens Dijksterhuis kiezen we zelden op basis van de ratio, het beredeneerde.
Een scala aan onderwerpen/voorbeelden, waarmee die stelling bewezen zou worden, passeerde op humoristische wijze de revue, waarna de in een zomerswit jasje geklede hoogleraar het veld ruimde.

De workshops:
De narekenbaarheid van de rekenkamer
Drie korte presentaties van ervaringen in Venlo, Haarlemmermeer en Amsterdam.
Opvallende conclusie: in een monistische bestuurscultuur is het buigen of barsten.
Een belangrijke constatering was: Wederhoor bevordert een bestuurlijke reactie en geen wederhoor bevordert een politieke reactie.

PR Public rekenkamer was een minder opzienbarend onderwerp. Ook hier maakte een begeleidend filmpje bij een rapport over inburgering snel duidelijk wat de kern was.

Aan het eind van de dag tevreden naar huis met het gevoel dat het een nuttige en leuke dag was geweest. Wel jammer dat er nergens een hand-out is verstrekt.

Moeilijke woorden:
Responsiviteit: De mate waarin "de" organisatie tijdig en op de juiste wijze reageert op de omstandigheden.
Een subliminale boodschap is een verborgen boodschap die bedoeld is om door je onderbewuste opgepikt te worden. Het is dus de bedoeling je te beïnvloeden, zonder dat je door hebt dat dat gebeurt.
Monistische bestuursvorm: raad en college zijn sterk met elkaar versmolten in tegenstelling tot dualistisch.
Casting: is het selecteren van artiesten voor een bepaalde rol, maar ook mensen in de politiek die een bepaalde rol krijgen toebedeeld, door of in de media.

U bent hier