h

Youtube-actie tegen asociale bezuinigingen van rijke provincie

1 juni 2010

Youtube-actie tegen asociale bezuinigingen van rijke provincie

De Gelderse SP roept alle Gelderlanders die worden getroffen door de drastische bezuinigingen van de provincie op om een filmpje te maken en daarin te laten zien wat er straks misgaat als die bezuinigingen doorgaan. Dit onder het motto “Film de kaalslag!”.

Film de kaalslag!

De SP zal de Youtube-filmpjes bundelen tot een film die zal worden vertoond op of rond het provinciehuis.

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland gaat 60 miljoen bezuinigen en wil dat doen op tal van sociale, culturele en groene zaken: ambulances, kulturhusen, bibliotheekbussen, daklozen, SOS- telefonische hulpdienst, milieueducatie, filmhuizen, de Gelderse Milieufederatie, het Gelders Landschap, Omroep Gelderland, bibliotheekbussen, het ondersteunen van starters, het werven van stageplaatsen, de bus, buurtbus en regiotaxi en nog veel meer. De SP vreest een enorme sociale kaalslag van Gelderland en roept de Gelderlanders die daar de dupe van worden en hun organisaties op om filmpjes op Youtube te zetten en aan de SP te sturen via gelderland@sp.nl.

Eric van KaathovenFractievoorzitter Eric van Kaathoven: “Ik denk niet dat ze op het provinciehuis al door hebben wat deze drastische bezuinigingen gaat betekenen voor de mensen in Gelderland. Dus onze oproep is: ‘laat het maar zien!’ Als mensen en hun organisaties letterlijk laten zien wat er straks verdwijnt, dan moet ik nog zien dat al die onnodige bezuinigingen ook echt doorgaan. Achter een bureau in het provinciehuis is het gemakkelijk een streep door een organisatie en haar werk te zetten maar als je ziet wat dat voor mensen en hun gemeenschappen betekent, is dat een ander verhaal. Zeker als je weet dat er ook heel andere keuzes gemaakt kunnen worden.”

Provinciale staten organiseren nog hoorzittingen (23 juni, provinciehuis) en wat de SP betreft laten de Gelderlanders daar ook van zich horen. Als het aan de SP ligt blijft het niet bij 5 minuten je verhaal kunnen doen in een statige zaal. De partij wil de filmpjes verzamelen en vormen tot een film die vertoond zal worden op de vooravond van de definitieve besluiten over de bezuinigingen, de behandeling van de begroting 2011 in november van dit jaar. Van Kaathoven: “Natuurlijk zou het mooi zijn als voor 30 juni mensen hun filmpje al klaar hebben want dan spreken de staten al over de plannen bij de Voorjaarsnota. Maar ik denk dat veel mensen zich nogal overrompeld voelen en meer tijd nodig hebben. Gelukkig is niets definitief tot het vaststellen van de begroting.”

Overigens stuurt de SP iemand met een camera langs bij organisaties die het zelf niet lukt een filmpje te maken. Zo wil de SP een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de gevolgen van de geplande bezuinigingen.

De SP vindt die bezuinigen onnodig omdat de provincie hartstikke rijk is en zelfs van de rente en dividenden die ze jaarlijks ontvangt, die 60 miljoen al gemakkelijk kan betalen. Dat geld wil het college echter voor allerlei prestigeprojecten bewaren. Meer hierover hier.

U bent hier