h

Bestuursverkiezing

10 september 2010

Bestuursverkiezing

Op dinsdag 19 oktober 2010 om 19:30 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. (achter winkelcentrum De Eglantier) kiest de afdeling een nieuw afdelingsbestuur.
De voorzitter en de organisatiesecretaris worden in functie worden gekozen. Daarnaast worden een aantal algemene bestuursleden gekozen; deze krijgen in overleg specifieke taken toegewezen zoals bijvoorbeeld: hulpdienst, ledenadministratie, scholing, webmaster, actiecoördinator, tribuneverspreiding.

Bestuursverkiezing

Ieder die zich kandidaat stelt moet weten dat het werk onbezoldigd is, en dat het gemiddeld ongeveer 4 uur per week aan tijd kost. En het motto hierbij is: vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Wilt u meer te weten komen over wat een bestuursfunctie precies inhoudt, dan kunt u contact opnemen met de huidige afdelingsvoorzitter Joke van der Meide tel. 06-24116011.

Ook is het mogelijk om als aspirant-bestuurslid een paar keer mee te lopen om te kijken of een bestuursfunctie iets voor u is [de volgende bestuursvergadering is 21 september]

Kandidaatstelling is mogelijk tot 15 oktober 2010, schriftelijk met motivatie.

U kunt uw kandidaatstelling sturen naar:
SP afdeling Apeldoorn
O.v.v. Kandidaatstelling
Postbus 10499
7301 GL Apeldoorn

U bent hier