h

Kerngroepavond

3 oktober 2010

Kerngroepavond

Daar de gemeente Apeldoorn € 30 miljoen euro moet bezuinigen staat voor oktober en november de kerntakendiscussie op de rol.
Wij als SP fractie willen graag van gedachten wisselen met onze achterban wat nu de kerntaken van de gemeente zijn. Waar mag bijvoorbeeld beslist niet op bezuinigd worden etc., waar staan wij als SP-ers voor.

Een Kerngroepavond is hiervoor een uitstekend middel om van gedachten te wisselen.

Wij nodigen jullie (Kerngroepsleden) dan ook van harte uit op:

Datum: Dinsdagavond 5 oktober a.s.
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. (achter winkelcentrum De Eglantier).

Jullie inbreng is gewenst.
Wij hopen ook weer de Kerngroepavonden hiermee een nieuwe impuls te geven.

Met warme SP groet,
Bonnie ten Damme-Boevé
Raadslid SP Apeldoorn

U bent hier