h

Nieuw gekozen bestuur

26 oktober 2010

Nieuw gekozen bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 19 oktober is er een nieuw bestuur gekozen. De leden namen de voordracht van het zittende bestuur over, het nieuwe bestuur bestaat uit 9 leden.

Kiezen

Nieuw gekozen in het bestuur zijn Vincent Timmer als organisatiesecretaris, Mieke van den Berg en Sacha Nierich.

Verder zijn Joke van der Meide (voorzitter, penningmeester), Bonnie ten Damme (fractievoorzitter), Stefan Kloosterboer, Gerard Woltering, Sipke Tiekstra en Jan Huiskamp herkozen in het bestuur.

Penningmeester Joke van der Meide draagt deze taak per 1 januari 2011 over aan Sipke Tiekstra.

Meer informatie over de taakverdeling en een kennismaking met de nieuwe bestuursleden volgt.

Ook is het nog steeds mogelijk om als aspirant-bestuurslid een paar keer mee te lopen om te kijken of een bestuursfunctie iets voor u is. Wilt u meer weten over wat een bestuursfunctie precies inhoudt, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsvoorzitter Joke van der Meide tel. 06-24116011.

U bent hier