h

Uitnodiging SP-leden: Thema-avond Provinciale Statenverkiezingen 2011

25 januari 2011

Uitnodiging SP-leden: Thema-avond Provinciale Statenverkiezingen 2011

SP-lidOp dinsdag 8 februari 2011 om 20.00 uur organiseert SP Apeldoorn een thema-avond voor haar leden. Deze avond is de eerste uit een reeks. Om de 6 a 8 weken zal er een thema-avond plaats gaan vinden. Naast mijn functie als organisatiesecretaris, zal ik ook thema en scholingsavonden organiseren.

De eerste avond gaat over de Provinciale Staten verkiezingen.
Gelders SP lijsttrekker Eric van Kaathoven: “De verkiezingscampagne wordt wat de SP betreft een protest tegen de Gelderse bestuurderskliek én tegen het rechtse kabinet. Want Provinciale Staten kiezen vervolgens weer de Eerste Kamer. Op 2 maart kunnen we in het stemhokje kiezen tussen menselijk en sociaal of kil en asociaal, zowel in Gelderland als in Den Haag.”

Regiovoorzitter en nummer 7 op de Gelderse SP kandidatenlijst voor de Provinviale Statenverkiezingen Marco Mulder komt vertellen over de Provinciale Statenverkiezingen en de Gelderse campagne.

Interim-voorzitter Stefan Kloosterboer verteld over de lokale verkiezingscampagne plannen die het campagneteam heeft bedacht voor in Apeldoorn.

Als gastspreker en inspirator komt op de eerste avond Harre van der Nat. Harre is bestuurslid van de afdeling Alphen aan den Rijn en SP lijsttrekker in de provincie Zuid-Holland. In zijn vorige woonplaats Voorschoten stond hij aan de basis van de aldaar opgerichte afdeling. Hij is nu woonachtig in Koudekerk aan den Rijn. Naast al het politieke werk heeft Harre ook dagelijks tot zijn knieën in de spreekwoordelijke modder als activiteitenbegeleider jeugdwerk in de Haagse Schilderswijk gestaan. Harre is werkzaam bij de SP als scholingsmedewerker. Harre gaat samen met ons kijken hoe we het maximale uit onze lokale campagne kunnen gaan halen.

Er zal ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen over én ideeën te geven voor de verkiezingscampagne.

Ik nodig u van harte uit om te komen naar de eerste thema-avond.

Datum: dinsdag 8 februari 2011
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn (vlak achter
winkelcentrum De Eglantier)

Tevens zal ik gaan vertellen welke thema’s er de volgende tien avonden behandeld gaan worden.

Met vriendelijke groet,

Vincent Timmer
Organisatiesecretaris SP Apeldoorn

PS: Deze avond is alleen toegankelijk voor SP leden

U bent hier