h

Provinciale Staten steunen motie treintoiletten

29 september 2011

Provinciale Staten steunen motie treintoiletten

SP-statenlid Alex Mink: “Het is van de gekken dat reizigers in de rijkste provincie van Nederland niet eens hun behoefte kunnen doen in de trein. We hebben deze kwestie regelmatig aangekaart en eindelijk hebben Provinciale Staten zich nu uitgesproken voor toiletten in alle treinen in Gelderland.”

Commissaris van de Koningin Cornielje ontvangt ruim 3000 handtekeningen voor treintoiletten.
Commissaris van de Koningin Cornielje ontvangt ruim 3000 handtekeningen voor treintoiletten.

Een motie van SP, 50-plus, PvdA, ChristenUnie en CDA geeft het college van Gedeputeerden Staten de opdracht om te komen met een voorstel om toiletten in de Gelderse treinen terug te laten keren.

Mink: “Met het aannemen van deze motie hoopt de SP dat de treintoiletten weer terugkeren. Linksom of rechtsom moet er een oplossing voor deze mensen komen, ongeacht de kosten want ook in Gelderland moeten treinreizigers weer de pot op kunnen, in de goede zin van het woord.” De motie werd ook gesteund door PVV, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren.

De motie werd ondersteunt door een petitie die diezelfde dag werden aangeboden aan Provinciale Staten. Afgelopen maanden hebben SP, 50-plus, reizigersvereninging ROVER en actiegroep Toiletten in Treinen deze meer dan 3000 handtekeningen verzameld in heel Gelderland.

U bent hier