h

Verslag thema avond ‘Crisis in Europa en onze pensioenen’

12 oktober 2011

Verslag thema avond ‘Crisis in Europa en onze pensioenen’

Op dinsdag 11 oktober was er in CODA te Apeldoorn een openbare thema avond georganiseerd waarin de financiële crisis in Europa centraal stond en de situatie rondom de pensioenen en het pensioenakkoord.Gastsprekers over Europa en de financiële crisis waren Dimitris Pavlopoulos arbeidseconoom van de vrije Universiteit Amsterdam, SP organisatie secretaris Hans van Heijningen en SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt te gast.


SP organisatie secretaris Hans Van Heijningen

SP organisatie secretaris Hans Van Heijningen gaf uitleg over de standpunten van de SP ten aanzien van de behandeling van de economische crisis in Europa. In het kort kwam het er op neer dat de SP het geen goed idee vind dat de Nederlandse overheid geld geeft aan Griekenland om de financiën op orde te krijgen, en daarmee eigenlijk de rente betaald aan Duitsland en Frankrijk. De banken hebben deze crisis moetwillig veroorzaakt. Zij hebben risicovolle beslissingen genomen, waar wij als burgers voor kunnen betalen.


Dimitris Pavlopoulos arbeidseconoom van de vrije Universiteit Amsterdam

Zelfs de van, oorsprong Griekse, bedrijfseconoom Dimitris Pavlopoulos was het eens met de standpunten van de SP. Ook gaf hij aan dat de financiële structuur binnen de EU zo met elkaar verweven is dat ze elkaar wel moeten opvangen om te voorkomen dat Europa in een nog grotere financiële val terecht komt. De crisis kan wellicht worden opgelost wanneer de financiële markt in Europa wordt gesaneerd, waarmee de Griekse en economie in andere Europese landen weer hersteld wordt.


SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt

In het tweede gedeelte van de avond vertelde SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt hoe het gesteld is met de pensioenen van de Nederlanders. Wij zijn als Nederlanders destijds door de minister van sociale zaken bang gemaakt. Hij vertelde dat er 16 van de 30 pensioenfondsen slecht voorstonden, dit veroorzaakte in Nederland lichte paniek. Na de crisis van 2008 zijn de financiën van de pensioenfondsen weer op orde. Hier hoor je de regering niet meer over. Hij wil liever meer mensen van 65 en ouder aan het werk houden, maar de SP vind dat men eerst moet kijken naar de jonge werkelozen van nu, en deze mensen aan werk moet helpen voor men de ouderen verplicht laat doorwerken.

Ook hoopt hij dat de FNV uiteindelijk gehoor geeft aan de leden en het pensioenakkoord dat de regering voorstaat niet zal ondersteunen.

De SP zal op zoveel mogelijk manieren proberen strijd te blijven voeren voor een beter en socialer Europa en een eerlijker financiële verdeling van het geld. En het behoud van de pensioenen.

U bent hier