h

NIEUW VERTROUWEN

5 juli 2012

NIEUW VERTROUWEN

NIEUW VERTROUWEN tijdens het XIX SP-(verkiezings)congres
Emiele Roemer@Den Bosch
Foto:Harry Streppel

Op 30 juni jl. hebben een aantal afgevaardigden van de afdeling Apeldoorn deelgenomen aan het congres van de SP in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit congres is het definitieve verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september vastgesteld.
De voorbereidingen hiervoor zijn uiterst serieus genomen. Door alle SP afdelingen zijn in totaal 590 verschillende wijzigingsvoorstellen gedaan. Vooraf had de congres-commissie al meer dan 100 voorstellen overgenomen. Tijdens het congres zijn er nog verschillende moties toegevoegd aan het verkiezingsprogramma.
De belangrijkste moties die door de deelnemers aan het congres zijn aangenomen, zijn de volgende : de belofte dat er geen nieuwe vergunningen worden verstrekt voor de bouw van nieuwe kolen- en kerncentrales en het behoud van ontwikkelingshulp op 0,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).
Emile Roemer gaf aan dat de SP wel moet zoeken naar budget voor deze voorstellen in de begroting. Echter, het congres heeft besloten, zodat zelfs de heer Roemer zich hiernaar heeft te schikken.
 
Veel voorstellen waren volgens de congres-commissie sympathiek, echter vaak budgettair onhaalbaar. Met dit advies geeft de partij aan dat regeren ook budgetteren is. Het verschil met de afgelopen 25 jaar is dat de SP de bezuinigingen socialer wil en daarmee de rekening niet bij de financieel zwakkeren wenst neer te leggen.
De SP heeft via dit congres laten zien klaar te zijn voor een sociale, solidaire en menswaardige regering in Nederland, uiteraard met Roemer als premier. Hij refereerde aan de nachtmerrie van Mark Rutte, waarin deze de SP en Emile Roemer vergeleek met Holle Bolle Gijs. De SP zou enkel geld uitgeven en innen, maar niet willen bezuinigen. Roemer gaf toe dat de SP vergeleken kan worden met Holle Bolle Gijs, maar dat deze Holle Bolle Gijs de troep opruimt en in politieke zin de puinhopen gaat opruimen van 25 jaar neo-liberaal beleid.

De linkse minister van financiën van IJsland, Steingrímur Sigfusson, heeft uitgelegd hoe men dit in IJsland heeft gedaan. Steun van het IMF is goed, maar blijf je eigen financieel reparatieprogramma volgen.
Naast Steingrímur Sigfusson was ook de toekomstig voorzitter van de Nieuwe Vakvereniging, de Apeldoorner en PvdA-er Ton Heerts, aanwezig. Een duidelijk signaal op de dag dat ook de PvdA haar verkiezingscongres houdt in Utrecht. Via een videoboodschap heeft ook nog de Boliviaanse president Morales ons allemaal succes gewenst voor wat betreft de komende verkiezingen. Het is duidelijk dat de SP zelfs internationaal wordt gesteund in haar beleid.
Daarnaast hoopt de SP ook op de stem van de Apeldoornse kiezer op 12 september, zodat NIEUW VERTROUWEN van de burgers in de politiek een feit zal worden. Na decennia van vervlogen vertrouwen, is het hier de hoogste tijd voor!
 
Wilt u meer weten over de campagne in Apeldoorn, check dan onze agenda.
Wilt u als lokaal SP-lid tijdens de campagne helpen of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar apeldoorn@sp.nl

U bent hier