h

STRATEGISCH STEMMEN

3 september 2012

STRATEGISCH STEMMEN

ballonnenjvd

Na het (eerste) RTL-verkiezingsdebat ging de SP er in de peilingen maar liefst 8 zetels op achteruit. Bepaald niet leuk. EenVandaag liet zien dat vrijwel al deze 'SP-ers in wording' waren overgehopt naar de PvdA. Even afgezien van de reden van het party-hoppen, vraag ik mij af of een dergelijk besluit verstandig is van de linkse kiezers. Want om die kiezers gaat het hier. Er is een gerede kans dat deze zichzelf, aldus handelend, op niet zo heel lange termijn 'electoraal verwonden'. Laat mij het uitleggen.

Stel – nogmaals stel – dat op 12 september door toedoen van voornoemde kiezers de SP onverhoopt niet de grootste partij wordt maar de VVD, dan is het deze laatste die de eerste stap zal mogen zetten tot het formeren van een nieuw kabinet. Het behoeft geen betoog dat een dergelijk kabinet naar alle waarschijnlijkheid een -behoorlijk- rechts karakter zal bezitten. Het is niet 100% zeker, aangezien de grootse partij niet per definitie deel moet uitmaken van de regering, maar wel zeer waarschijnlijk.
En is het niet zo, dat de kiezers op de linkerflank na Rutte I absoluut geen rechts kabinet meer wensen?! Het antwoord op deze vraag lijkt me duidelijk.
Met een kabinet Rutte II ben ik bang dat het er niet zo heel veel beter op gaat worden voor Nederland en dan slaan de van SP naar PvdA hoppende kiezers zichzelf achteraf voor het linksdenkende hoofd. “Had ik toch maar op de SP gestemd!” Te laat, te laat …
Gelukkig bestaat er nog zoiets als het spreekwoord 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald' en is het hierboven geschetste scenario geen realiteit.
En dan doet het zogenaamde 'strategisch stemmen' z'n intrede, waarbij het credo 'regeren is vooruitzien' in dit geval letterlijk kan worden genomen.
Op 12 september a.s. is het dan ook te hopen dat de zwevende SP-PvdA-kiezer het koppie er goed bijhoudt en strategisch stemt. Dus op de SP.
De zeer nabije toekomst zal het leren...

Tekst : Jeroen van Dijken

U bent hier