h

LEDENVERGADERING NIEUW BESTUUR

3 oktober 2012

LEDENVERGADERING NIEUW BESTUUR

vergaderingjvd

Op 23 oktober a.s. vindt er een ledenvergadering plaats onder voorzitterschap van Vincent Mulder. Tijdens deze vergadering zal er een nieuw bestuur worden gekozen! De kandidaat-bestuursleden zullen zich voorstellen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Locatie : De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

U bent hier