h

NIEUW BESTUUR EEN FEIT!

24 oktober 2012

NIEUW BESTUUR EEN FEIT!

nieuw gevormd bestuur


Gisteravond werd in De Stolp onder voorzitterschap van Vincent Mulder het nieuwe bestuur van de SP- afdeling Apeldoorn gekozen.

Sedert ongeveer zes maanden heeft het bestuur in de oprichtingsfase verkeerd, waarbij er reeds veel werk werd verzet. Uiteraard droegen de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september jl. bij aan de nodige hectiek.
De aspirant-leden konden op deze wijze reeds goed met elkaar kennismaken en samenwerken, waardoor er een gemotiveerde en solide 'club' is ontstaan.
Het was een gezellige en ontspannen avond, waarbij ook een aantal nieuwe leden aanwezig waren.
Het versbakken bestuur hoopt op een langdurige, constructieve samenwerking teneinde de vele werkzaamheden die nu en in de toekomst verricht zullen moeten worden, op gedegen wijze te kunnen voltooien.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen :

Jan Pitstra (voorzitter)
Bart Polman (organisatie-secretaris)
Joke van der Meide (penningmeester)
Anita van Haarlem (algemeen bestuurslid)
Gerard Woltering (algemeen bestuurslid)
Harry Streppel (algemeen bestuurslid)
Jeroen van Dijken (algemeen bestuurslid)
Mieke van den Berg (algemeen bestuurslid)

Uiteraard is het bestuur voor de uitvoering van haar taken mede afhankelijk van een zo groot mogelijk aantal actieve, betrokken leden. Het bestuur hoopt dan ook dat leden zich zullen melden om hun diensten aan te bieden. Wanneer een ieder – al is het maar een klein beetje – zich verantwoordelijk weet voor de SP-afdeling in Apeldoorn, dan zullen we in de nabije toekomst bergen met elkaar kunnen verzetten. Denk niet 'ach, de ander doet het wel'. Wanneer iedereen zo denkt, doet uiteindelijk niemand iets en gebeurt er helemaal niets.
Het bestuur heeft gisteravond de aftrap gegeven, maar kan uiteraard niet alles 'in zijn uppie' realiseren. Helpt u ons? Fantastisch! Alvast hartelijk dank ...

U bent hier