h

chemische vuilstort Dorpersveld

7 juni 2013

chemische vuilstort Dorpersveld

De SP Apeldoorn heeft actie ondernomen voor wat betreft de chemische vuilstort aan het Dorpersveld in de wijk De Maten. Inmiddels zijn ruim 300 enquêteformulieren huis aan huis verspreid om in contact te komen met de bewoners van het Dorpersveld die zeer dichtbij deze vuilstort wonen. Zo vraagt de SP Apeldoorn zich af of er wel voldoende aandacht is voor de problematiek van de bewoners ten aanzien deze gifstort. Inmiddels hebben een aantal verontruste burgers contact met ons opgenomen. De komende tijd worden deze mensen bezocht en zal er verdere actie worden ondernemen.  Hieronder treft u de inhoud aan van betreffende enquêteformulieren. U kunt hieromtrent nog steeds contact met de SP Apeldoorn opnemen!

 

"Beste bewoners van de Velden in de Maten,

Met toenemende ongerustheid horen wij als leden van de SP afdeling Apeldoorn van de berichten over de chemische vervuiling die is ontstaan als gevolg van een chemische vuilstort, thans luisterend naar de naam 'Kanaalpark'.

Deze vuilstort zou nooit volgens de regels zijn afgedekt, noch opgeruimd, waardoor het doorsijpelen van de verontreiniging in de bodem en in het grondwater zeker niet ondenkbaar is. U woont zeer dichtbij deze vuilstort!

Wij vragen ons het volgende af:

  • Is er voldoende aandacht voor u als bewoner van dit gebied?

  • Vindt u dat er een gedegen en vooral onafhankelijk onderzoek plaatsvindt en heeft u daar (voldoende) vertrouwen in?

  • Maakt u zich zorgen over uw gezondheid?

  • Zijn er zorgen over eventuele financiële risico’s als het bijvoorbeeld een eigen huis betreft?

  • Wordt u voldoende geïnformeerd door de gemeente Apeldoorn?

  • Is er naar uw mening al voldoende gedaan?

Wij denken dat gezamenlijk optreden maakt dat we als burger sterker zijn en wij willen dan ook graag meehelpen en meedenken. Om dat goed te kunnen doen willen wij graag inzicht hebben in uw problemen en zouden daarover met u in gesprek willen.

Als u daar behoefte aan heeft, dan  kunt u dit bij ons aangeven via Postbus 104099 7301 GL Apeldoorn (tel.nr 06-41326321  en via  mail: bart-polman@planet.nl). Wij maken dan een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet, SP afdeling Apeldoorn"

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier