h

Het kanaalpark

27 november 2013

Het kanaalpark

De afgelopen tijd is de nodige onrust ontstaan over de giftige stoffen die in het Kanaalpark in de grond zitten.

Naar aanleiding daarvan heeft de SP Apeldoorn in de omgeving van het Kanaalpark ruim driehonderd enquêteformulieren huis aan huis verspreid. Daarop hebben bewoners ons mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de diverse problemen die zij ondervinden door de verontreinigde grond.

Enkele weken geleden hadden wij daarover een onderhoud met de verantwoordelijk wethouder, de heer Olaf Prinsen. Hij heeft ons toen meegedeeld dat er behalve het Kanaalpark nog minstens vijftien andere verontreinigde locaties zijn in de gemeente Apeldoorn.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de in opdracht van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland verrichte onderzoeken. Tevens staan in voornoemd artikel conclusies en aanbevelingen. Verder wordt inzicht gegeven in de mogelijke schadelijke effecten voor de volksgezondheid van de stoffen die in het Kanaalpark zijn aangetroffen. Tenslotte wordt uitgelegd wat U kunt doen als U door de verontreinigde bodem van het Kanaalpark schade heeft geleden en hoe de SP Apeldoorn U daarbij kan helpen.

U bent hier