h

Kennismakingsbijeenkomst(Heel de Mens)

7 april 2015

Kennismakingsbijeenkomst(Heel de Mens)

Foto: Bart Polman

We nodigen je van harte uit voor de kennismakingsbijeenkomst op donderdag 9 april 2015 in Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein. Je wordt daar om 19.15 uur welkom geheten met koffie. We beginnen dan om 19.30 uur en rond 21.30 uur stoppen we.

 Waar komt de SP eigenlijk vandaan? Hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers  eigenlijk. Heeft de SP  een bepaalde visie op de samenleving en waar komt die vandaan? Meer dan andere partijen is het een partij in actie. Waarom eigenlijk? En is die tomaat nog steeds het imago van een tegenpartij of legt de SP haar activisme neer als ze straks lokaal en landelijk mee gaat besturen? Het zijn enkele van de vragen die aan de orde komen tijdens deze avonden Kennismaken met de SP. Deze avond zal plaatsvinden onder de bezielende leiding van Vincent Mulder, hoofd van het landelijk SP scholingsteam, in samenwerking met de afdeling. Doel is om geïnteresseerde leden te informeren en bij te praten over de SP, haar visie en organisatie. U zult dan ook kennis kunnen maken met het bestuur van onze afdeling.

Informatie over de Apeldoornse afdeling van de SP is tevens te vinden op onze site www.apeldoorn.sp.nl en via Facebook via Apeldoorn SP.

 
Jan Pitstra

Voorzitter SP afdeling Apeldoorn

 

Bart Polman

Organisatiesecretaris

U bent hier