h

Aandacht voor problemen dak- en thuisloze jongeren

28 juni 2016

Aandacht voor problemen dak- en thuisloze jongeren

Foto: Metin Yavuz / SP Apeldoorn

De kwetsbaren in onze samenleving verdienen onze aandacht. Zo hebben wij geconstateerd dat dak- en thuisloze jongeren gedupeerd worden door wijziging in de wetgeving. Hierover hebben wij wethouder Blokhuis een brief gestuurd, waarin de volgende punten aan de orde komen:

•    De voorziening Tijdelijke Opvang Jongeren (TOJ) in Beekbergen blijkt voor bepaalde jongeren geen geschikte plek te zijn. Dit omdat de locatie ver van Apeldoorn ligt. In het verleden is door het college toegezegd op zoek te gaan naar een betere plek. Sommige jongeren die op die locatie verblijven en geen vervoer hebben, moeten gemiddeld zo’n 20 kilometer per dag naar Apeldoorn en terug lopen. Deze situatie bemoeilijkt de weg naar participatie vinden wij, of het nou gaat om vervolgopvang, dagbesteding, opleiding, een baan en/of het zoeken naar woonruimte.

•    Zoals gezegd vindt de SP meedoen een belangrijk onderdeel van de oplossing. In dit kader vinden we het niet kunnen dat sinds begin dit jaar het Jongeren Informatie Punt (JIP) 3 dagen in de week open is i.p.v. 5 dagen. Informatie en advies voor jongeren over allerlei onderwerpen dienen door de week en op alle dagen voor jongeren toegankelijk te zijn.

•    De SP heeft vernomen dat de gereserveerde 8 crisisbedden voor zwerfjongeren op Vellertzoom (Zuidbroek) van IrisZorg nu omgezet is naar beschermd wonen. Terwijl we in Apeldoorn juist een tekort hebben aan crisisbedden voor zwerfjongeren. Deze toewijzing begrijpt de SP niet.

•    Gemeente Apeldoorn heeft te maken met de Participatiewet, die jongeren ondersteunt naar werk en participatie, maar er is ook dagbesteding in het kader van WMO. In het ene geval heeft de jongere wel inkomen, in het andere geval niet. Nu beide regelingen onder de gemeente Apeldoorn vallen, worden de verschillen zichtbaar. Ten eerste zijn er de onzichtbare barrières tussen de verschillende disciplines doordat er nu tussen de regelingen geen verbinding bestaat. Een voorbeeld is dat de medewerker van Werk en Inkomen geen onderdeel uitmaakt van de sociale wijkteams. Ten tweede horen wij dat er vaak jongeren naast elkaar aan de slag zijn op dezelfde plek, vanuit verschillende regelingen. De een krijgt salaris, voor de ander wordt betaald om er te mogen zijn in het kader van dagbesteding. Dit vindt de SP niet uit te leggen aan de jongeren.

•    De SP signaleert ook veel klachten van jongeren over zorg en ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties. Ons oordeel is dat jongeren vaak niet goed op de hoogte zijn van hun mogelijkheden en de verschillende procedures ten aanzien van klacht en bezwaar (intern en extern) bij de WMO. Tevens signaleren wij dat in gevallen waar de klacht een zorgaanbieder betreft, de cliënt helemaal niet serieus wordt genomen.

Wij hebben de wethouder gevraagd of hij bekend is met deze problematiek en of hij wil samenwerken in het zoeken naar oplossingen.

Heeft u andere voorbeelden of wilt u een bijdrage leveren aan de oplossing, dan horen wij graag van u.

Reactie toevoegen

U bent hier