h

Wij zijn voor meer bedden voor dak -en thuisloze jongeren

7 februari 2018

Wij zijn voor meer bedden voor dak -en thuisloze jongeren

Foto: Nynke Vissia

Vandaag verscheen in de Stentor een artikel over zwerfjongeren. " Het aantal zwerfjongeren in Apeldoorn is in 2017 toegenomen. 126 Jongeren tussen de 18 en 24 jaar kwamen in contact met hulpverleners van welzijnsorganisatie Stimenz. In 2016 waren dat er nog 110. 

"Uiteindelijk wil iedereen huisje, boompje, beestje.'' Betman schat in dat er meer dan 300 jongeren door Apeldoorn zwerven. ,,Want ondanks onze inspanningen bereiken we ze echt niet allemaal.'' 

 

  • Wij zijn voor meer bedden

Er mogen geen jongeren meer op straat slapen, opvang is een prioriteit in de regio. Wij willen in Apeldoorn meer bedden voor dak -en thuisloze jongeren. Wij vinden dat er rekening gehouden moet worden met de locatie waar deze opvang is. Ook vinden wij dat er een mogelijkheid moet zijn voor jongens en meisjes om apart te slapen.

Naast opvang voor dak- en thuisloze jongeren moet er ook genoeg begeleiding blijven zoals het Outreachend team.

Wij vinden dat er genoeg kamers beschikbaar moeten zijn voor jongeren die uit instellingen komen of van de straat komen.

 

  • Wij zijn voor meer kwaliteit

Nog steeds vallen jongeren die achttien worden tussen wal en schip van de jeugd- en volwassenzorg. De gemeente heeft de regie en de verantwoordelijkheid bij deze overgang van zorg. Zij dient hier meer op te sturen.

Samen met jongeren kijken naar de behoefte van jongeren zorgt voor minder overlast. Er moeten niet alleen bekeuringen worden opgelegd, er moet ook gekeken worden naar structurele oplossingen, door bijvoorbeeld beter af te stemmen met verschillende mensen in de keten rondom de jongeren.

Wij vinden dat elke instelling of organisatie die samenwerkt met jongeren een onafhankelijke klachtencommissie moet hebben.

Het is belangrijk dat er geen financiële drempels of wachtlijsten zijn of ontstaan. Kinderen met (dreigende) ontwikkelingsachterstanden moeten hier, in een vroeg stadium, goed in kunnen worden begeleid.

Het JIP moet minimaal 5 dagen per week open blijven en krijgt samen met de gemeente een coördineerde functie ten aanzien van schooluitval, dakloosheid et cetera.

Zie ons hele programma over de jeugd hier 

Reactie toevoegen

U bent hier