h

EU-verkiezingen ver van je bed show volgens gemeente.

3 mei 2019

EU-verkiezingen ver van je bed show volgens gemeente.

Foto: Rob Voss

We wisten niet wat we lazen toen de gemeente in de krant zei ‘omdat de Europese verkiezingen toch verder weg staan van de gemiddelde inwoner’ werd besloten om de verkiezingsborden deze keer uit te sparen. Niet alleen de verkiezingsborden maar ook geen kraampjes die zo bekend zijn in Apeldoorn bij elke verkiezing. Ook geen verkiezingsdebatten die er bij elke andere verkiezingen in Apeldoorn volop zijn.

En dan vindt men het gek dat de opkomst vaak zo laag is? Ze waren niet op de hoogte dat er geld voor is vanuit het ministerie maar nog erger... hoe durft de gemeente te beweren dat deze verkiezingen verder weg staan?  Waarom leunt de gemeente achterover?

Wij als politieke partij zijn helemaal niet betrokken geweest bij al deze besluiten. We zijn niet bevraagd. Als ze dit wel hadden gedaan zouden ze weten dat wij als SP juist deze verkiezing voor onze inwoners erg belangrijk vinden.

Want juist de EU-verkiezing gaat ons aan. Brussel bepaald meer dan dat de meeste mensen weten.

We hebben juli 2018 nog vragen gesteld over de dienstenlijnregeling vanuit Brussel. Wij hebben de wethouder opgeroepen om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt.

De gemeente was voordat wij de vragen stelde niet op de hoogte dat de Europese Commissie voornemens was de meldingsplicht te wijzigen. Zij antwoordde ‘Tot het moment van stellen van de vragen waren wij niet op de hoogte van het feit dat de Europese Commissie voornemens was de meldingsplicht te wijzigen en dat hierover wordt onderhandeld. Ook de VNG en Europa Decentraal hebben de gemeenten hierover tot nu toe nog niet geïnformeerd.’

Nog voordat onze gemeenteraad mag beslissen, moet zij volgens dit voorstel straks wachten tot Brussel toestemming geeft.

Juist de EU-verkiezing gaat over onze zorg , onze volkshuisvesting, ons openbaar vervoer, onze arbeidsmarkt en onze nationale begroting en belastingen.

De EU zorgt allang niet meer voor economische en sociale vooruitgang voor veel mensen. De Brusselse regelgeving dient nu vooral de economische elite. Ze helpt beleggers, bankiers en bestuurders van grote multinationals in hun streven naar ongecontroleerde globalisering en vrij spel voor hun hedendaags roofkapitalisme.

En dit beste gemeente Apeldoorn gaat ELKE Apeldoorner aan! Niks geen ver van je bed show.

Sunita Biharie
SP Apeldoorn

Lees hier ons hele programma https://sp.nl/programmas/2019/lees-hier-onze-plannen-voor-europa

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier