h

Apeldoorn vormt razendsnel unieke coalitie

15 april 2022

Apeldoorn vormt razendsnel unieke coalitie

Foto: Gemeente Apeldoorn

Als eerste van de gemeenten met meer dan 150.000 inwoners tekenen VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP op woensdag 20 april een nieuw coalitieakkoord. De coalitie is razendsnel gevormd. Deze Apeldoornse partijen ondertekenen het akkoord slechts 35 dagen na de verkiezingen en 21 dagen na de start van de formatiegesprekken. Formateur Jeroen Joon is er blij mee: ‘Er is veel te doen in onze gemeente, dus wilde ik de vaart er in houden. Deze coalitie is uniek in de diversiteit van samenstelling. We kiezen heel bewust voor een brede samenwerking, want we zien verschillen juist als kracht. En we willen allemaal graag snel aan het werk, samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.” Niet voor niets heeft het coalitieakkoord als titel ‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’

Brede samenwerking, snelheid en voortbouwen

De vijf partijen schreven een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit was ook een wens van veel partijen in de gemeenteraad. Daarnaast is een actielijst toegevoegd. Formateur Jeroen Joon: “We vinden transparantie en duidelijkheid belangrijk. Op deze manier weet iedereen wat we de komende jaren gaan realiseren en waar we als coalitie voor staan: brede samenwerking, snelheid en voortbouwen op wat er al is.” Wat opvalt in het coalitieakkoord is de keuze om te sturen op Brede Welvaart. Dat wil zeggen dat ‘groei van welvaart’ meer betekent dan economische groei. Het betekent dat we zoeken naar manieren om ook sociaal en ecologisch vooruit te gaan. Een mooi uitgangspunt in deze tijd met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningnood, de groeiende tweedeling in de samenleving en de energie- en klimaatcrisis.

Handen uit de mouwen en aan de slag!

“De basis is er al, in de vorm van allerlei visies en nota’s op het gebied van energie, klimaat en onze leefomgeving. Nu is het tijd om aan de slag te gaan!’, aldus Jeroen Joon. Bijvoorbeeld met het bieden van voldoende ruimte aan ondernemers en het bouwen van 8000 woningen vóór 2030 voor iedereen: van starters tot mensen die zoeken naar een levensloopbestendige woning. Daarbij wil de coalitie de groene kwaliteit van Apeldoorn versterken, ook bij nieuwbouwplannen. Waar nodig gaat vergroening en verduurzaming boven welstand. Ook komt er zo snel mogelijk een actieplan voor de energietransitie. De energietransitie moet voor iedereen bereikbaar zijn, vindt de coalitie. Kernwoorden van dat actieplan zijn: slim, snel en betaalbaar. Daarnaast komt er de komende jaren extra aandacht voor armoede. Bestaanszekerheid voor iedereen is een basisprincipe. Er komt een actieplan armoedebeleid, met ook aandacht voor schuldhulpverlening voor inwoners en ondernemers. Het complete coalitieakkoord wordt 20 april gepresenteerd bij de ondertekening.

Kandidaat-wethouders

Ook is bekend wie de partijen voordragen als wethouder in het nieuwe college. Dat zal bestaan uit zeven wethouders en burgemeester Ton Heerts. De kandidaat-wethouders zijn:
- Jeroen Joon (VVD), wethouder Economie, Brede Welvaart en Veiligheid
- Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn), wethouder Volkshuisvesting, Cultuur en Ruimtelijke
Ordening
- Danny Huizer (GroenLinks), wethouder Veluwe, Klimaat en Energie
- Henk van den Berge (SGP), wethouder Financiën, Jeugd en Onderwijs
- Sunita Biharie (SP), wethouder Werk&Inkomen, Welzijn en Sport
- Anja Prins (VVD), wethouder Gezondheid, Inburgering en Zorg
- Wim Willems (Lokaal Apeldoorn), wethouder Mobiliteit, Innovatie en Toerisme.

Jeroen Joon en Wim Willems waren ook wethouder in de vorige collegeperiode. Anja Prins was de afgelopen vier jaar wethouder in de gemeente Losser. De andere kandidaat wethouders waren de
afgelopen jaren raadslid en fractievoorzitter voor hun partij in de gemeenteraad van Apeldoorn. De kandidaat wethouders worden op donderdag 21 april formeel benoemd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier