h

Bouw betaalbare woningen

28 november 2008

Bouw betaalbare woningen

Bouwfonds Nederland pleit voor de bouw van meer dure woningen, maar er is juist veel meer behoefte aan betaalbare woningen. SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven reageert op het pleidooi van Bouwfonds in een ingezonden artikel in de Gelderlander.

Dit opinieartikel is 25 november verschenen in de Gelderlander.

In de Gelderlander van 22 november pleit de heer Van der Zeeuw, directeur van Bouwfonds Nederland voor de bouw van meer duurdere woningen in Gelderland. Volgens hem wordt er te veel gefocust op betaalbare woningen in de categorie onder de 172.000 euro. Hij wil juist meer huizen van tussen de 200.000 en 260.000 euro.

Dit pleidooi is werkelijk onbegrijpelijk. Er zijn nog steeds grote tekorten aan ‘betaalbare’ woningen in grote delen van Gelderland en dan heb ik het nog niet eens over ‘goedkope’ woningen die voor alle modale gezinnen, voor alle politieagenten en verpleegsters, te betalen zijn. Mensen die op zoek zijn naar een voor hun betaalbare huurwoning komen op ellenlange wachtlijsten en moeten jarenlang wachten. En voor wie het kan, een woning kopen, is er juist ook in de goedkoopste segmenten van de markt veel te weinig fatsoenlijk aanbod.

Er is jarenlang teveel gebouwd in de duurdere klassen. Commerciële partijen konden zo meer geld verdienen en teveel woningbouwcorporaties zijn vergeten waarom ze ooit zijn opgericht, om betaalbare woningen te bouwen en beheren voor mensen die anders moeilijk aan een fatsoenlijke woning kunnen komen. Juist nu er de klad zit in het duurdere segment zou er extra in betaalbare woningen geïnvesteerd moeten worden. Zo houden we meteen de bouwvakkers aan het werk in tijden van kredietcrisis. Woningcorporaties en gemeenten kunnen daarin het voortouw nemen en het is heel goed dat de provincie Gelderland met gedeputeerde Peters voorop (en ik zeg dit als fractievoorzitter van een oppositiepartij) ze hierin ondersteunt. Want zeg nou zelf, hoeveel mensen kunnen een huis van 260.000 euro met bijbehorende hypotheeklasten betalen? Heel veel mensen die niet toevallig directeur zijn van het Bouwfonds, in ieder geval bij lange na niet.

Wie vooral dat soort huizen wil bouwen wil de woningnood aan de onderkant niet oplossen maar de schaarste in stand houden en alleen zijn eigen portemonnee spekken. Als het probleem hem werkelijk in een tekort aan woningen in die categorie zou zitten waardoor er een gebrek aan doorstroming zou zijn, waarom staan er dan zoveel woningen te koop in die prijsklasse?

Eric van Kaathoven, fractievoorzitter SP in provinciale staten van Gelderland

U bent hier