h

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

8 november 2009

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Ik ben ontzettend blij U te kunnen meedelen dat het besluit is genomen: de SP doet in Apeldoorn mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010!De leden die met enige regelmaat ledenvergaderingen bezoeken en de deelnemers aan de cursus Heel de Mens zullen weten dat hierbij niet over een nacht ijs is gegaan, er is veel gediscussieerd en hard gewerkt dit jaar. Degenen die hier een actieve bijdrage hebben geleverd wil ik daarvoor dan ook hartelijk bedanken.
En hoe nu verder? Want een besluit is één, maar nu moeten we er tegen aan met z’n allen.
De kandidatenlijst moet worden vastgesteld, het verkiezingsprogramma moet worden voltooid, de campagne moet worden bedacht en gevoerd enzovoort.

Om te beginnen is er op woensdag 18 november om 20.00 uur een ledenvergadering in Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460 te Apeldoorn
Tijdens die vergadering doet het afdelingsbestuur een voordacht voor de kandidatenlijst, en wordt deze vastgesteld door de leden. En omdat er twee kandidaten zijn voor het lijsttrekkerschap, heeft het afdelingsbestuur besloten tijdens de ledenvergadering een debat te organiseren tussen deze twee mensen, en vervolgens de leden te laten beslissen wie onze lijsttrekker wordt.
SP leden uit de gemeente Apeldoorn kom allemaal, en maak gebruik van je recht om mee te praten over wie onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad worden.

Met vriendelijke groet,

Joke van der Meide
Voorzitter SP afdeling Apeldoorn

U bent hier