h

Regioconferentie & Ledenvergaderingen

14 april 2010

Regioconferentie & Ledenvergaderingen

Door voorzitter Joke van der Meide

Op zaterdag 3 april was in Arnhem de halfjaarlijkse regioconferentie.
Deze keer geheel in het teken van de Tweede Kamer Verkiezingen van 9 juni aanstaande.
Apeldoorn was met zes mensen vertegenwoordigd (een per vijftig leden).

SP regiocongres
(Foto's © Stefan Kloosterboer / SP Apeldoorn)

Voorafgaand aan de regioconferentie heeft iedere afdeling een ledenvergadering gehouden om het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst te bespreken, in Apeldoorn was dat op vrijdag 26 maart. Iedere afdeling heeft opmerkingen, gewenste wijzigingen en dergelijke door middel van een schriftelijk verslag ingediend.

Dit is allemaal op de regioconferentie besproken, daarbij waren de Kamerleden Paul Ulenbelt en Jasper van Dijk aanwezig om alles “mee te nemen” naar de programmacommissie en de kandidatencommissie.
Daarop is er een nota van wijzigingen op het verkiezingsprogramma verschenen.
Inmiddels is daarover een tweede serie ledenvergaderingen gehouden, hier in Apeldoorn op woensdag 7 april.
Tijdens die vergadering is ook besloten welke zes leden afgevaardigd worden naar het Congres op zaterdag 24 april in Amsterdam.

U bent hier