h

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

12 juni 2010

Provinciale Statenverkiezingen 2011: kandidaten kunnen zich melden!

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in Gelderland kunnen zich uiterlijk op 1 augustus melden via sp@ps.gelderland.nl.

Kiezen

Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren en een CV mee te sturen.

Wat verwachten we van SP-Statenleden?:  • Een loyaal lid zijn, de ideologie onderschrijven en voldoen aan de afdrachtregeling;

  • Ervaring hebben in het actief zijn als SP lid; ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling;

  • Een hoog abstractieniveau aankunnen, uitgangspunten concreet kunnen vertalen;

  • Aanspreekpunt zijn voor de mensen en voor belangengroepen, communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk;

  • Een echte teamspeler zijn;

  • Als statenlid ook actief zijn bij acties en contacten onderhouden met Gelderse afdelingen;

  • Bereid zijn om als fractievolger (commissielid dat geen statenlid is) te functioneren (met name van belang als we eventueel een kleine fractie krijgen);

  • Bereid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren; de mogelijkheid te hebben om op een vaste dag in de week deel te kunnen nemen aan Staten-, commissie- en fractievergaderingen (vaste statendag is de woensdag overdag);

  • Verplichte deelname aan SP-opleidingstraject Provinciale Politiek (zes zaterdagen, periode september-oktober).

De kandidatencommissie laat zo snel mogelijk na 1 augustus weten of u uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Voor meer informatie: Cor van Norel, voorzitter kandidatencommissie, 06 81289796.

U bent hier