h

Thema-avond over minimabeleid

10 mei 2011

Thema-avond over minimabeleid

Op dinsdagavond 26 april hield SP Apeldoorn een thema-avond over het minimabeleid van de gemeente. Omdat nog niet alle bezuinigingen rondom het minimabeleid bekend zijn heeft de afdeling de documentaire ‘De Onrendabelen’ van Marcel van Dam laten zien.

Marcel van Dam, oud-staatssecretaris en oud-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in de kabinetten Den Uyl (1973-1977) en Van Agt II (1981-1982), maakte in 2009 de documentaire ‘De Onrendabelen’ waarin hij de ontwikkeling van de draagkracht beschrijft die de minima in 30 jaar heeft verloren.

Vijf personen doen hun verhaal, waaruit blijkt dat zij veel hebben meegemaakt, en veelal door hun verleden en beperkte mogelijkheden werkloos zijn geraakt. Gedurende de documentaire blijkt wel dat ze hun levenslust en wil om te werken niet zijn verloren. Deze mensen voelen zich soms machteloos tegenover de druk die ze van buitenaf wordt opgelegd. Met hulp en een gepast herintredingstraject zouden deze mensen wellicht weer aan het werk kunnen.
De maatschappij is in de afgelopen jaren helaas zo snel veranderd dat voor dit soort mensen geen plek meer blijkt te zijn.

Na de documentaire hebben we met de aanwezigen nog nagepraat over de film. Als SP moeten wij opkomen voor de mensen in de samenleving en blijkt de documentaire wellicht nog actueler dan dat hij in 2009 was. Met de bezuinigingen op minima en zelfs op beschermde werkvoorzieningsplekken wordt de kans dat de groep, die wordt weergegeven in deze documentaire, toeneemt alleen maar groter. Wij als lokale, provinciale, landelijke en zelfs Europese SP kunnen doormiddel van de acties die wij voeren voor deze mensen opkomen.
Dit is ook zeker onze taak, hoe klein ook. Wij kunnen, door samen sterk te staan voor onder andere de mensen in de sociale werkvoorziening, mensen in de bijstand en WW, er voor trachten te zorgen dat het kabinet Rutte-Verhagen stopt met het bezuinigen op de uitkeringen van mensen die het toch al moeilijk hebben en eigenlijk geen cent kunnen missen.

Wij hopen dat de aanwezigen en alle andere leden van de SP afdeling Apeldoorn, tijdens acties tegen de bezuinigingen ook willen helpen om van de bezuinigingen GEEN succes te maken.

De avond was een succes en wij zullen zeker in de toekomst vaker thema-avonden organiseren waarin we de aanwezigen van deze avond maar ook andere leden weer mogen verwelkomen.

Vincent Timmer
Organisatiesecretaris en Scholingen SP Apeldoorn

U bent hier