h

Werk en Inkomen

31 augustus 2011

Ketting van Solidariteit, steun de sociale werkplaats

Op donderdagavond 1 september 2011 staat SP afdeling Apeldoorn tussen 19.00 en 21.00 uur, op het pleintje voor de ingang van de Oranjerie, in de binnenstad van Apeldoorn. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen hun handtekening te laten zetten op een werkhandschoen.
Met de werkhandschoen willen we een ‘Ketting van Solidariteit’ maken. Die werkhandschoen is het symbool van de mensen in de Wajong en de Sociale Werkvoorziening. Die mensen willen heel graag wel werken, en kunnen dat ook. Maar het kabinet plaatst ze straks buiten de maatschappij.

100 handtekeningen bij Felua-Groep!

100 handtekeningen bij Felua-Groep!
De medewerkers van de Felua-Groep zette in de zomervakantie al honderd handtekeningen tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorzienig.

Lees verder
16 juni 2011

Succesvolle actie tegen bestuursakkoord

SP-afdeling Apeldoorn was dinsdag 8 juni jl. aanwezig in Ulft om te protesteren tegen het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). En niet zonder resultaat: de gemeentebestuurders stemden tegen het akkoord. Met dank aan de afdelingen Doetinchem en Oude IJsselstreek.

SP-leider Emile Roemer in gesprek met WSW-er Harry Timmermans tijdens de manifestatie van 8 juni 2011 in Ulft.
SP-leider Emile Roemer in gesprek met WSW-er Harry Timmermans tijdens de manifestatie van 8 juni 2011 in Ulft.

SP-leider Emile Roemer is blij dat de gemeenten ‘nee’ hebben gezegd tegen het uitkleden van de sociale werkplaatsen. Lokale bestuurders kwamen bij elkaar op het VNG-congres over het bestuursakkoord, waarin onder meer de ontmanteling van de sociale werkplaatsen beschreven staat. ‘Ik ben blij dat wethouders zich niet laten misbruiken door het kabinet-Rutte. De eerste slag in de strijd tegen de afbraak van de sociale zekerheid is gewonnen.’

Lees verder
7 juni 2011

Met de bus naar de protestbijeenkomst

De SP roept iedereen op om in actie te komen en zich uit te spreken tegen het VNG-bestuursakkoord. Op 8 juni wordt er in de sociale werkplaatsen gestaakt en van 12:00 tot 14:00 vindt er een grote manifestatie plaats op initiatief van de Abvakabo (naast het parkeerterrein van het DRU-complex in Ulft.

Ketelmuziek

» De vakbond zet bussen in.
Als u met de bus mee wilt moet u zich eerst opgeven bij de vakbond.

In Apeldoorn is de verzamellocatie de kantine van de Felua-Groep aan de Egerlaan.
Het verzameltijdstip is 09:00 uur. U kunt zich melden bij Harry Timmermans.
De bus (van De Groot) vertrekt om 09:45 uur aan de Dubbelbeek 4 tegenover de Felua-Groep.
De bus is weer in Apeldoorn om 16:45 uur.

Lees verder
7 juni 2011

600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord

Maandagochtend 6 juni overhandigden medewerkers van de Felua-Groep Apeldoorns wethouder Fokko Spoalstra 600 handtekeningen tegen het bestuursakkoord. En voor behoud van de W.S.W. rechten en een goede toekomst gerichte C.A.O. De actie werd ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

600 handtekeningen
(Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni komt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij elkaar in Ulft met burgemeesters en wethouders, waar zij praten over het bestuursakkoord. De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord.

Lees verder
4 juni 2011

Tegen de afbraak van de WSW en andere asociale bezuinigingen: woensdag 8 juni actiedag!

Op 8 juni stemt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bestuursakkoord met het Rijk waarin de bezuinigingen op bijstandgerechtigden, jonggehandicapten, sociale werkplaatsen, mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening in AWBZ en kinderen in de jeugdzorg zijn opgenomen.

Actie tegen de afbraak van de WSW
Actie tegen de afbraak van de WSW

In het DRU-complex in Ulft (Gelderland) wordt door gemeenten en provincies een belangrijk oordeel geveld over de miljarden bezuiniging. Het gaat om de toekomst van deze mensen: om banen, inkomens, begeleiding en zorg. Krijgen zij die wel of niet?

Lees verder
4 juni 2011

Medewerkers Felua-Groep en SP stappen naar de wethouder

Maandagochtend 6 juni stapt de SP samen met medewerkers van de Felua-Groep naar wethouder Fokko Spoelstra van Sociale Zaken van de gemeente Apeldoorn om hem honderden handtekeningen aan te bieden van bezorgde Felua-Groepmedewerkers.

Honderden handtekeningen!
Honderden handtekeningen zijn in slechts drie dagen tijd verzameld.

De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Het initiatief voor de handtekeningenactie is genomen door de medewerkers van de Felua Groep en wordt ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

Lees verder
18 mei 2011

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

SP afdeling Apeldoorn deelt aanstaande vrijdag 20 mei tussen 06:30 en 08:30 uur Solidairkranten uit aan medewerkers bij de bedrijfspoort van de Felua Groep aan de Egerlaan in Apeldoorn.

SP Apeldoorn weer bij de poort van de Felua Groep

Solidairkranten zijn speciale bedrijfspoortkranten van de SP. Deze actie is een vervolg op de enquête-actie die de Apeldoornse SP afdeling in april hield. De resultaten van de enquête-actie worden begin juni verwacht.

Lees verder
10 mei 2011

Thema-avond over minimabeleid

Op dinsdagavond 26 april hield SP Apeldoorn een thema-avond over het minimabeleid van de gemeente. Omdat nog niet alle bezuinigingen rondom het minimabeleid bekend zijn heeft de afdeling de documentaire ‘De Onrendabelen’ van Marcel van Dam laten zien.

Marcel van Dam, oud-staatssecretaris en oud-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in de kabinetten Den Uyl (1973-1977) en Van Agt II (1981-1982), maakte in 2009 de documentaire ‘De Onrendabelen’ waarin hij de ontwikkeling van de draagkracht beschrijft die de minima in 30 jaar heeft verloren.

Lees verder
3 mei 2011

1 mei viering FNV Lokaal Apeldoorn

Sjaak van der VeldenFNV Lokaal Apeldoorn organiseerde afgelopen zondag een 1 mei-viering.
Bij het duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan vertelde Sjaak van der Velden, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP een verhaal over het ontstaan van de Nederlandse vakbonden.
Vanaf de 19e eeuw tot op de dag van vandaag is de vakbond in ontwikkeling. Van der Velden sprak onder andere over de ontwikkeling die de vakbond in zijn ogen moet doormaken om meer leden aan te trekken.
Het aantal leden van vakbonden is in de afgelopen 60 jaar afgenomen.

In de discussie met de belangstellenden, naar aanleiding van de presentatie van Van der Velden over de toekomst van de vakbond, werd de afname van leden en het moeilijker te mobiliseren krijgen van de achterban beaamd.
De conclusie was dat een vakbond in de toekomst wel bestaansrecht heeft, maar wel met zijn tijd mee zal moeten.

Lees verder
26 april 2011

Actie: Wij willen werk geen armoede

SP afdeling Apeldoorn voerde de afgelopen twee weken actie bij de bedrijfspoorten van sociale werkvoorzieningen, tweemaal bij de Felua Groep aan de Egerlaan en eenmaal bij Wijk Werk aan de Barnewinkel in Apeldoorn.

Bedrijfspoort actie bij de Felua Groep
Bedrijfspoort actie bij de Felua Groep in Apeldoorn. (Foto © Gerard Woltering / SP Apeldoorn)

De actie bestond uit het uitdelen van informatieboekjes en enquêteformulieren. Reeds tientallen ingevulde enquêteformulieren kregen zij terug.

Lees verder

Pagina's

U bent hier