h

Medewerkers Felua-Groep en SP stappen naar de wethouder

4 juni 2011

Medewerkers Felua-Groep en SP stappen naar de wethouder

Maandagochtend 6 juni stapt de SP samen met medewerkers van de Felua-Groep naar wethouder Fokko Spoelstra van Sociale Zaken van de gemeente Apeldoorn om hem honderden handtekeningen aan te bieden van bezorgde Felua-Groepmedewerkers.

Honderden handtekeningen!
Honderden handtekeningen zijn in slechts drie dagen tijd verzameld.

De medewerkers zijn bang voor de gevolgen van het bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Het initiatief voor de handtekeningenactie is genomen door de medewerkers van de Felua Groep en wordt ondersteund door SP afdeling Apeldoorn, AbvaKabo FNV en CNV BedrijvenBond.

De SP, die recentelijk al meerdere malen actie heeft gevoerd voor de bedrijfspoorten van sociale werkplekken, is blij dat de gemeente Apeldoorn zich uitgesproken heeft tegen het bestuursakkoord van VNG, maar hiermee zijn de plannen echter nog niet van tafel. Het akkoord zoals die op tafel ligt heeft een verwoestende werking op de sociale werkvoorzieningen. Als deze plannen worden uitgevoerd gaan 60.000 banen in de sociale werkplaats verloren, krijgen gedeeltelijk arbeidsongeschikte jonggehandicapten minder uitkering en moeten hun spaargeld inleveren en krijgen bijstandgerechtigden geen uitkering meer als een ander in het huishouden wel een inkomen heeft. Voor mensen die nog op de wachtlijst staan van de werkplaats wordt het bijna een onmogelijke opgave om in te stromen. Als zij wel bij een reguliere werkgever gaan werken, verdienen zij minder dan het minimumloon en krijgen geen baangarantie.

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni komt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij elkaar met burgemeesters en wethouders, waar zij praten over het bestuursakkoord.

U bent hier